NYHEDSBREV

Nr. 20 -  9. juni 2006


Luftskibet kommer

I tirsdags besøgte en del af vore ældste elever Post og Tele Museets udstilling om luftskibe. Udstillingen hedder: Luftskibet kommer" og har fået denne introduktion: Torsdag den 14. maj 1931 gik Danmark i stå. Verdens største luftskib Graf Zeppelin besøgte landet, og tusinder af danskere bød det velkommen overalt på dets vej. Post & Tele Museet giver et indblik i zeppelinernes fantastiske historie.

Eleverne fik en rundvisning og en opdagelsesrejse med et luftskib. Besøget varede tre timer og sluttede med en journalistisk opgave, som de løste på en fin måde. Det har givet eleverne en både aktuel og historisk oplevelse af dimensionerne og mulighederne i et enormt luftfartøj fra 1930'erne. I næste uge er det elever fra 3. og 4. klasse, som skal på opdagelse. Det bliver et projekt, som passer til deres aldersgruppe.


Ny lovgivning

I forrige uge vedtog Folketinget en ny lov for folkeskolen og frie skoler. Loven omhandler mange forhold, men centrale områder er prøver i flere fag og evaluering af elever. De nye prøver gælder fra det kommende skoleår og omhandler fagene: Kristendom, historie og samfundsfag. Sammen med de nuværende prøvefag bliver der i alt 10 fag med prøver. Nogle af prøverne er bundne prøver, andre sker i udvælgelse og andre igen er frivillige. Det vil få indflydelse på skolens fag- og skemastruktur i det kommende år - især på de ældste klassetrin. Ud over dette skal eleverne evalueres ud fra fastlagte trinmål, så forældrene kan følge børnenes udvikling i forhold til dette. Det har vi haft på Gideonskolen i en del år på "GideonWeb". Det er dejligt at være på forkant med udviklingen. 

SFO i sommer

Om to uger er det sommerferie. Vi har i den forbindelse haft flere forespørgsler omkring SFO'ens åbningstider. SFO'en er åben første og sidste uge i sommerferien. Nye elever, som først starter den 14. august, kan ikke indgå i SFO’en i sommerferien. Vi har brug for at møde de nye elever før vi kan påtage os ansvar for dem i en SFO. Ændringen i SFO’ens åbningstid har at gøre med sommerferiens forskydning. Forældre kan fremover regne med at SFO'en er åben første og sidste uge i sommerferien. SFO’en er fortsat kun for elever til og med 3. klasse. Forældre, som ønsker at gøre brug af SFO’en i sommerferien skal tilmelde sig, så vi kan planlægge aktiviteter og personale. Ingelise Johansen er ansvarlig for SFO’en. 

Afslutningsfest

Velkommen til afslutningsfest på Gideonskolen torsdag, den 22. juni 2006 kl. 15:30. Alle forældre og søskende er varmt velkomne. Eleverne optræder, der uddeles diplomer og afgangsbeviser. Vi spiser sammen. Det bliver en dejlig dag. I næste uge sender vi nærmere besked om afslutningsfesten. Vi beder om tilmelding, da der er tale om spisning. 

Liftfoto

I går blev det traditionelle liftfoto taget af alle skolens elever. Eleverne står i skolegården ud mod Strandesplanaden og der fotograferes fra stor højde. Vi glæder os til at se resultatet. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER