NYHEDSBREV

Nr. 19 -  2. juni 2006Pinse

Så er det pinse. Pinsen kommer 50 dage efter påske og 10 dage efter Kristi himmelfart. Vi har endnu en mini-ferie, som vi alle sammen glæder os til.

Gideonskolens elever ved, hvorfor vi fejrer pinse. Jesus havde lovet at sende en anden, som skulle være hos os altid. Det er Helligånden. Han skulle minde disciplene om alt det, Jesus havde sagt, hjælpe og vejlede dem. Han skulle give dem kraft til at være Jesu vidner over hele jorden.

Helligånden er en person. Han er Gud - ligesom Jesus er Gud og Gud er Gud. Disciplene var vant til at se og følge Jesus. Jesus havde et legeme; det har Helligånden ikke. Derfor kan Helligånden være overalt og hos alle - altid og på én gang. Fantastisk - ikke! Du er aldrig alene - Han er hos dig.

På pinsedag blev mere end 3000 mennesker frelst. De kom til tro på Jesus som deres personlige frelser og var overbevist om, at Han var Guds søn. Da Peter prædikede rørte det folkets hjerter, og de spurgte: Hvad skal vi gøre? Svaret var enkelt: "Tro på den Herre Jesus Kristus, og du skal blive frelst." Gud har valgt at gøre det enkelt for os alle sammen. Selv et barn kan forstå det.

Den første kirke blev dannet pinsedag - og derefter blev stadig flere knyttet til menigheden i Jerusalem. Den har bredt sig ud over hele jorden gennem de ca. 2000 år, som er gået siden. Rigtig glædelig pinse. 

Ved det "grønne" bord

I denne uge startede vore mundtlige prøver for elever på afsluttende klassetrin. Det første fag var engelsk - og eleverne klarede sig virkelig flot. Det er godt med en god start - det giver mod på de næste udfordringer. I næste uge er der prøve i tysk og matematik. 

Juni 2006

Gideonskolens 9. skoleår nærmer sig sin afslutning. Det er en travl måned med mange aktiviteter, og også en spændende måned. Lige nu forberedes skolens afslutningsfest. Den finder sted torsdag, den 22. juni 2006 kl. 15:30 - 17:30. Det er en fest for vore elever, både de som forlader skolen med afsluttende prøver, og de som i årets løb har ydet en god indsats fagligt og på anden måde.

Vi inviterer alle skolens forældre og elevernes søskende til en fest med spisning. Reservér dagen. Vi ved, at tidspunktet kan være lidt tidligt for nogle, men vi håber på, at man kan frigøre sig, så man kan komme. Varmt velkommen!

 

Velkommen til

Afslutningsfest på Gideonskolen

Torsdag, den 22. juni 2006 kl. 15:30

Alle forældre og søskende er varmt velkomne. Eleverne optræder, der uddeles diplomer og afgangsbeviser. Vi spiser sammen. Det bliver en dejlig dag.Skolefotografering

I dag kom skolefotografen. Besøget blev arrangeret lidt hurtigt, så vi sendte besked hjem først på ugen. Eleverne fotograferes som grupper og individuelt. Forældre er ikke forpligtet til at købe selv om børnene bliver fotograferet. Man har ret til at se billederne og vurdere om man ønsker dem. Hvis man beholder billederne skal man betale. Hvis man returnerer billederne, er man fritaget for betaling. Billederne kommer midt i juni.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER