NYHEDSBREV

Nr. 18 - 24. maj 2006Kristi Himmelfart

Den miniferie, som holdes resten af denne uge fra torsdag til søndag, skyldes Kristi Himmelfart. 40 dage efter påske samlede Jesus sine disciple endnu engang. Han satte dem stævne på Oliebjerget og gav dem missionsbefalingen. Den lille udvalgte flok af disciple skulle nu sprede de gode nyheder om frelsen i Jesus Kristus.

Det var en broget flok, som var samlet. Nogle af dem tvivlede. En af dem havde fornægtet ham. Flere af dem var taget tilbage til deres gamle job, og to af dem gik hjem til Emmaus. Det hele kunne let være gået i stå. Men Jesus kommenterer slet ikke disse svagheder. Han taler om sig selv. Han siger, at han har al magt i himlen og på jorden, og derfor kan han sende disciplene ud i hele verden. Det afhang altså ikke af den enkelte discipel - det afhænger af Jesus.

Himlen regnede med dem - og med os. Gud har ikke sendt engle til at forkynde evangeliet. Han ønsker at bruge genfødte mennesker. De kan med deres eget vidnesbyrd fortælle, hvad det har betydet for dem at kende Jesus som deres personlige frelser.

Jesus efterlod dem ikke alene. Han sagde, at de skulle vente i Jerusalem på, at Helligånden skulle komme. I 10 dage ventede de - og så blev det pinse. De fik kraft til at være Hans vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria - ja til jordens ende.

Missionsbefalingen lyder: Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: "Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende." (Matt. 28:18-20) 

Engelsk i 1. klasse

I denne uge begyndte vore elever i ABC-gruppen med mundtlig engelsk. Hvert år på dette tidspunkt - ofte lidt tidligere - begynder vi med engelsk på dette klassetrin. Vi bruger et program, som hedder "Speaking English", og det har vi rigtig gode erfaringer med. Det er et introduktionskursus, som fortsætter i 2. klasse. Når det er færdigt, vil eleverne fortsætte med ABC på engelsk og derefter skal de læse og oversætte engelske tekster. Vi er helt sikre på, at forældrene har hørt om det nye fag i 1. klasse. 

Pænt gennemsnit

Internetprøverne i biologi og fysik/kemi har givet et landsgennemsnit på 7,7 i karakter. På Gideonskolen er elevernes gennemsnit 9,0. Det er et rigtig flot resultat, som vi glæder os over sammen med vore elever.

I næste uge gælder det den første mundtlige prøver. Det er engelsk. Gideonskolen er med i en stor kreds af skoler som udveksler censorer. Vi leverer censorer til en skole på Amager og modtager censorer fra en skole i Hvidovre. Det plejer at være en god oplevelse. Vi ønsker vore elever held og lykke med de kommende prøver. 

Farvel til Amy Harris

I går rejste Amy Harris tilbage til Zimbabwe via England. Skolens elever sagde "farvel" og der var en fin opbakning til at sende Amy af sted med manér. 

Nyttige datoer

Fredag, den 9. juni 2006 kl. 14:30 - 15:30: Introduktionsmøde for den kommende børnehaveklasse.

Torsdag, den 22. juni 2006 kl. 15:30 - ca. 17:30: Afslutningsfest for alle skolens elever og forældre.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER