NYHEDSBREV

Nr. 17 - 19. maj 2006


Positivt og godt

I mandags afholdt vi årsmøde. I mødet deltog foruden skolens forældre og medarbejdere de særligt indbudte: Revisor Søren Jensen og tilsynsførende Torben Kristensen.

Beretningerne understregede Gideonskolen som et godt og varmt miljø med trivsel for elever og medarbejdere. Undervisningsudviklingen er en langsigtet proces, og vi er også kommet et godt stykke i dette skoleår. Skolens beskrivelser af fagene: Dansk, matematik og engelsk skal findes på vores webside den 1. august 2006. Vi er næsten klar med det.

Regnskabet udviste et lille underskud på ca. 9.000,- kr. i 2005. Det skyldes lidt mindre indtægt til specialundervisning og større udgifter til undervisningsmaterialer. Skolens revisor fandt dette uproblematisk, da vi i alle tidligere år har haft væsentlige overskud med henblik på opsparing til køb at ejendommen om fem år.

Skolen forældrevalgte tilsyn fremlagde sin rapport. Den giver ikke anledning til bemærkninger, og forældrekredsen modtog den med tilfredshed. Rapporten findes nu på skolens hjemmeside, så alle kan se den. Skolens bestyrelsen fortsætter uden ændringer. Alt i alt et rigtig godt årsmøde med et godt og positivt indhold. 

38.000 underskrifter

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, er der i øjeblikket en underskriftsindsamling, som er foranlediget af Frie Grundskolers Fællesråd, vores paraplyorganisation. Der er nu over 38.000 underskrifter, og vi vil gerne bede forældre, som endnu ikke har medvirket, og som gerne vil tilkendegive sig i den forbindelse om at gøre det snart. Hjemmesiden www.styrk10klasse.dk er åben til den 29. maj 2006. 

Næste forældresamling

Næste gang vi inviterer forældre til storsamling bliver til skolens afslutningsfest. Det er torsdag, den 22. juni 2006 kl. 15:30 - ca. 17:30. Det er tidspunktet, hvor vi fejrer eleverne for deres indsats i årets løb. Der er stor bespisning af alle og eleverne optræder og er med til at skabe fest og farver over dagen. Velkommen til fest - der sendes yderligere oplysninger hjem, når vi nærmer os. 

Den nye BH-klasse

Ligesom tidligere år vil vi gerne mødes med den nye børnehaveklasse inden sommerferien. Det bliver fredag, den 9. juni 2006 kl. 14:30 - 15:30. Vi håber på at alle kommende elever vil kunne deltage, så forældre og børn kan møde hinanden.

 

Skoleåret på hæld

Så er der kun godt en måned tilbage af dette skoleår. Tiden er gået forrygende stærkt, og vi ved at den sidste måned hurtigt forsvinder. Der er dog stadig tid til at samle op og vurdere den enkelte elevs situation. Der kommer endnu en undervisningsrapport inden ferien. Den sendes hjem mandag, den 19. juni 2006. Der er ingen konsultation i forbindelse med denne. 

Farvel til Amy Harris

På mandag er det sidste dag vi har Amy Harris på skolen. Hun har gennemført sine ca. 5 måneder som volontør hos os og rejser tilbage til Zimbabwe for at fortsætte sin egen uddannelse. Vi siger hende tak for indsatsen hos os i denne tid og ønsker hende alt godt fremover. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER