NYHEDSBREV

Nr. 16 - 11. maj 2006


Årsmøde

Mandag, den 15. maj 2006 kl. 19 - 21 Vi glæder os til at mødes med alle skolens forældre til årsmøde 2006. Det er et vigtigt møde med mange væsentlige informationer om skolen. Vi har på nuværende tidspunkt fået forældrenes tilbagemeldinger og kan planlægge i henhold til det. Kom og lyt til beretninger fra skolens leder og formand. Skolens tilsynsførende fremlægger sin rapport, og skolens revisor vil redegøre for regnskabet for 2005. Der er desuden ordinære valg til bestyrelsen, og Victor Christensen er villig til genvalg. Vi vil også evaluere skolens undervisning i indeværende skoleår og redegøre for hovedtræk i planlægningen af det kommende skoleår. 

Det var første del

I denne uge havde skolens elever i 9. og 10. klasse deres skriftlige prøver. De forløb godt, og eleverne havde et flot engagement. Nu venter vi på resultatet af prøverne fra censorerne. Næste del er de mundtlige prøver. Den første prøve er i engelsk og finder sted onsdag, den 31. maj 2006. Indtil da har eleverne prøveforberedende undervisning med de lærere, som skal føre dem til prøve. De skal derfor møde hver dag sammen med alle de andre elever. 

10. klasse fremover

På Gideonskolen har vi haft stor glæde af 10. klasse. Men regeringen har i sit lovgrundlag nogle meget væsentlige ændringer for dette klassetrin. Vi er enige med vore organisationer om, at det er en uønsket udvikling, og vi vil gerne lade vores røst høre sammen med de andre i den anledning. Der er i øjeblikket en underskriftsindsamling, som er foranlediget af Frie Grundskolers Fællesråd, vores paraplyorganisation. Forældre - og andre - som ønsker at bidrage med en tilkendegivelse omkring dette, kan se nærmere på følgende hjemmeside: www.styrk10klasse.dk 

Den snavsede prinsesse

Vore elever i BH- og ABC-klassen var i tirsdags til teaterforestilling med skolens sundhedsplejerske. Titlen var: "Den snavsede Prinsesse". Formålet var at skærpe elevernes opmærksomhed omkring god hygiejne. Bagefter blev der talt om at vaske hænder og holde sin krop ren. Eleverne fik et diplom for at gennemføre kurset. 

Store Bededag

I morgen er det Store Bededag. Det er en helligdag, og eleverne har fri. Vi håber, at vejret holder, så man kan nyde den ekstra fridag. Det oprindelige navn for dagen var "ekstraordinær, almindelig bededag", og den blev indvarslet allerede aftenen før, ved ringning med kirkens største klokke, - stormklokken. Ringningen var signal til, at kroer m.v. skulle lukke, og at der ikke længere måtte drives handel. På den måde var der håb om, at folk kunne komme rettidigt (og ædru) i kirke, som forordningen krævede.

I løbet af sine to første år som biskop fik Roskildebispen, Bagger, indført hele 3 faste- og bededage. Den midterste af dem blev lovfæstet ved en kongelig forordning den 27. marts 1686, og placeret den fjerde fredag efter påske. På denne måde kunne Christian den Femte nå at holde Bededag i København, inden han drog ud på sommerrejser til sine riger og lande. Dagens formål var at bede. Bede for nationen og for regeringen. Måske kan der også blive tid til det i år på Store Bededag. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER