NYHEDSBREV

Nr. 15 - 5. maj 2006 

I bakspejlet

Så er vi hjemme igen, og det er hverdag på Gideonskolen. Vi ser tilbage på en rigtig dejlig uge på Hvidekildelejren med alle skolens elever. Vejret var godt - kun nogle få timer med regn; ellers solskin og opholdsvejr. De mange work-shops og aktiviteter var velbesøgt. Eleverne nød de mange tilbud og var fint engagerede. Særlige projekter omkring uld, skriv en avis, eventyrværkstedet blandede sig med de mere lejrprægede: power-walk, rundbold, lege og anden sport. Turene til Mårum kirke, omkring Gribsø og løbet gennem skoven var højdepunkter, som gav gode udfordringer for alle. 

Skolens ældste elever var på træningslejr. Det blev en sidste afpudsning inden de afsluttende prøver starter. Det var hårdt - men effektivt, og vi tror, at det har givet rigtig meget som optakt til prøverne.

Temaet for bibelsamlingerne var "Engle". Et meget vigtigt og nyttigt emne, som vi ellers kun punktvis har formidlet til eleverne. I drama, billed- og videopræsentation blev eleverne indført i, hvad Bibelen fortæller os om engle. Ved aftensamlingerne blev kinamissionæren Hudson Taylor temaet for en levende fortælling til information og inspiration. Der er mere end 400 billeder på skolens hjemmeside foruden en halv times video fra lejren. Velkommen til at se nærmere på det. 

Afsluttende prøver

I næste uge er der afsluttende prøver for skolens elever i 9. og 10. klasse. Prøveplanen ser sådan ud:

Mandag, den 8. maj 2006 kl. 13 -14: Retstavning

Tirsdag, den 9. maj 2006 kl. 9 - 13: Matematik

Onsdag den 10. maj 2006 kl. 9 - 13: Skriftlig fremstilling (stil)

Torsdag, den 11. maj kl. 13- 14: Internetprøve i fysik-kemi / biologi.

Eleverne skal møde senest 15 minutter før prøven. Der er ikke anden undervisning for disse elever de pågældende dage. Tryk her for mere information. 

Årsmøde

Velkommen til årsmøde mandag, den 15. maj 2006 kl. 19 - 21. Alle skolens forældre er herved inviteret til årsmøde. Det er et vigtigt møde med mange væsentlige informationer om skolen. Foruden beretninger og tilsynsrapport vil skolens revisor redegøre for regnskabet for 2005, og der er normale valg til bestyrelsen. Vi vil også evaluere skolens undervisning i dette skoleår og redegøre for hovedtræk af det kommende skoleår. Der sendes nærmere besked hjem med tilmelding til årsmødet i næste uge. Velkommen! 

Elever til næste skoleår

Vi har planlagt elevsituationen til næste skoleår. Der er fyldt op næsten overalt. Vi har møde med interesserede forældre i næste uge. Hvis der i skolens aktuelle forældrekreds er nogle, som har brug for at få nye elever ind på skolen, så har de første prioritet. Tag kontakt med skolen og lad os aftale nærmere. Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang.


Se flere billeder fra lejren, tryk HER