NYHEDSBREV

Nr. 14 -  21. april 2006 

På lejr igen

På mandag mødes skolens elever ikke på Gideonskolen, men på Brøndby Strand station - bagved! Vi har sendt informationer hjem før påske om de praktiske forhold, og vi minder om, at mødetidspunktet er senest kl. 8:30. Eleverne skal medbringe bagagen, som køres til lejren i lastbil. Eleverne skal dog have deres madpakke og drikkevarer til frokosten med i toget, så den ikke bliver mast. Man må gerne have lidt frugt eller slik med til togturen.

Vi glæder os rigtig meget til igen at have tid til mange aktiviteter og til fællesskab med hinanden på lejren. Hvidekilde er et kendt sted for eleverne. Den ene af de to årlige lejrskoler plejer at være på Hvidekilde. Hvis der er spørgsmål "i sidste øjeblik", kan vi kontaktes på mobiltelefon: 40 10 53 67. På gensyn! 

Slutspurt

For vore ældste elever i 9. og 10. klasse er slutspurten sat ind. Lejren på Hvidekilde er en intensiv forberedelse til deres afsluttende prøver. Når vi kommer tilbage fra lejr er resten af skoleåret prøveforberedelse for disse elever. De skriftlige prøver starter mandag, den 8. maj 2006. På skolens hjemmeside finder man oplysninger om prøverne, tryk her. 

På med pilen

I går var en del af vore elever fra det store lærecenter på ekskursion. Det var en privilegietur. Vi havde arrangeret bueskydning på Glostrup Stadion, og en professionel skytte forklarede og viste sin kunnen. Eleverne fik alle lov at prøve. Det var selvfølgelig spændende! 

Årsmøde

Den 15. maj 2006 kl. 19:00 inviterer vi alle skolens forældre til årsmøde. Ved den anledning vil skolens revisor præsentere regnskabet for 2005, skolens tilsynsførende vil fremlægge sin rapport, og skolens leder og formand vil give en årsberetning. Vi vil også vise lidt fra den aktuelle lejrskole, så forælde bliver opdateret om indtryk og oplevelser fra Hvidekilde.

Der er mange nye ting på vej fra Undervisningsministeriet om test og prøver og nye perspektiver for undervisningen. Det vil også sætte sit præg på Gideonskolen, og det vil vi fortælle lidt mere om ved denne anledning. Der er nye vilkår på vej omkring befordringstilskud. Vi håber at have klarhed om dette, så vi kan give en orientering. Reservér aftenen - vi glæder os til at se rigtig mange. 

Forår på skolen

Aprilvejret er meget omskifteligt. Det betyder at både forældre og medarbejdere er ekstra opmærksomme på børnenes påklædning. Så snart solens stråler bryder igennem, er det varmt og dejligt, men der kan godt blæse en kold vind samtidig. Derfor er der brug for at være klædt fornuftigt på. Det er endnu ikke så meget forår, at man kan undvære overtøjet.


 

Gideonskolen er på lejrskole i næste uge.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER