NYHEDSBREV

Nr. 12 -  31. marts 2006


Forårsfest

Vi glæder os til at se rigtig mange af skolens familier til forårsfest på torsdag den 6. april 2006. Det er en af Gideonskolens traditioner. Vi har haft forskellige temaer for disse forårssamlinger. I år er det forårets farver. Elever fra alle klassetrin er involverede. Optrin og danse vil afløse hinanden og det kædes sammen med passende kommentarer, så vi kan følge udviklingen.

Temaet hænger også sammen med påsken. Om en uge er vi på vej ind i påsken. Påsken har også mange farver og mange stemninger. Palmesøndag er en glædesdag - især for børnene - som fulgte Jesus ved hans indtog i Jerusalem. Skærtorsdag er en erindringsdag. Jesus spiste den sidste nadver med sine disciple, gav dem - og os - opfordringen til at huske på ham, når vi deler nadveren. Langfredag er en sorgens dag: Jesus blev korsfæstet. Men der er håb, fordi han sagde: "Det er fuldbragt!". Påskedag er en sejrens og triumfens dag. Jesus opstod og graven er tom. Kom og oplev de mange stemninger og farver ved dette års forårsfest på Gideonskolen.

 

Velkommen til

Forårsfest

Torsdag, den 6. april 2006 kl. 18:30

Alle skolens familier er velkommen til at fejre forår og påske med os.

 

Koncert

I onsdags afsluttede 5.- 6.- 7. klasserne deres program med "Musik på tværs". Sammen med mange andre elever overværede man en koncert med Sjællands Symfoniorkester. Det var en fornem præsentation, som både pædagogisk og musikmæssigt levede op til vores forventninger. Det er tredje gang vi deltager i programmet. I efteråret havde vi besøg af en af orkesterets musikere, og i den mellemliggende periode har eleverne lyttet til og arbejdet med flere komponister. Koncerten var afslutningen af dette skoleårs "Musik på tværs". 

Lejrskole på Hvidekilde

Fra mandag, den 24. til fredag, den 28. april 2006, er alle elever på Gideonskolen igen på lejrskole. Vi henlægger skolens undervisning til Hvidekilde. Vi har mange gode oplevelser og erfaringer fra den dejlige lejr, og glæder os igen til at være sammen. De ældste elever er på forberedelseslejr til de afsluttende prøver, og alle andre har udfoldelser omkring de mange workshops og sportsarrangementer. Der sendes besked hjem om lejrskolen lige efter påske. Prisen bliver den samme som sidst. 

SFO i påsken

Skolens SFO er åben for forældre, som er på arbejde mandag, tirsdag og onsdag, den 10. - 11. -12. april. Det er en forudsætning, at der er mindst 5 til stede de forskellige dage for at vi har åbent. Interesserede forældre bedes tilmelde sig til Ingelise Johansen. 

Årsmøde

Mandag, den 15. maj 2006 kl. 19:00, er der Årsmøde på Gideonskolen. Det er et vigtigt møde, hvor forældrene bliver orienteret om skolens økonomi og pædagogisk udvikling. Skolens tilsynsførende forventes at være til stede sammen med vores revisor. Reservér venligst aftenen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER