NYHEDSBREV

Nr. 07 -  17. februar 2006 

Lige på hovedet

De sidste to mandage har eleverne i 5. klasse haft deres svømmetime i Ishøj Svømmehal. Undervisningen har handlet om udspring. Det kan vi ikke gøre i Egholmskolens svømmehal. Vore elever har klaret det rigtig godt, og har fra flere sider fået meget ros for god opførsel. De er også af svømmeinstruktøren blevet rost meget, fordi de svømmer rigtig godt - bedre en almindeligt for 5. klasses elever. Det varmer naturligvis vores hjertet, når andre omtaler vores elever positivt.


Midtvejs

I onsdags, den 15. februar 2006 havde vi midtvejsmøde. Det er en god anledning at mødes midt i et skoleår og gøre status. Vi har en virkelig god elevgruppe på skolen. De er lydige og opmærksomme, og de fungerer godt i hverdagen med de mange udfordringer. Elevtilgangen til det kommende skoleår ser fornuftig ud, Vi forventer at fastholde samme elevtal som i indeværende skoleår. Økonomien ser fornuftig ud, selv om overskuddet i 2005 bliver mindre end tidligere. Det skyldes først og fremmest større investeringer i undervisning.

Der blev givet en orientering om den afsluttede dialog med Undervisningsministeriet. Det forældrevalgte tilsyn på Gideonskolen fungerer godt, og de ændrede vilkår, som er fastlagt, har vi implementeret. Evaluering er et nøgleord i dagens fokus på undervisning både i Folkeskolen og på private skoler. Derfor er der også megen evaluering på Gideonskolen. Det gælder både den enkelte elev og skolen som helhed.

Alt i alt står det godt til på skolen, og vi er klar til at føre de ældste elever til de nye prøver her til maj/juni. Tak til alle forældre for opslutning og engagement. Vi ser frem til det næste halve år med forventning og glæde. 

Oplæsningkonkurrence

Også i år er Gideonskolen udvalgt til at deltage i en konkurrence med oplæsning af H. C. Andersens eventyr. Det er ligesom sidste år Københavns Amts Undervisningscenter, som inviterer. Lige nu er eleverne i fuld gang med at gennemlæse eventyrene, og derefter skal vi selv vælge to deltagere. Konkurrencen finder sted den 25. Marts 2006.
 

H. C. Andersen lokalt

Der var oplæsningsprøve på H. C. Andersens eventyr: "Tolv med posten" i mandags. ABC-gruppen lyttede til 4. klasses oplæsning af eventyret. Der blev lyttet andægtigt og alle havde en fin oplevelse.


Tilsyn

Torben Kristensen er forældrevalgt tilsynsførende ved Gideonskolen. Han har besøgt skolen onsdag og torsdag for at fortsætte sit tilsyn. Han skal så vidt muligt besøge alle klassetrin og fagområder, og derefter skal han skrive sin rapport. Den skal være klar til skolens Årsmøde i maj. Som altid har det været nogle gode og udbytterige dage sammen med Torben Kristensen.


Vinterferie i næste uge

Gideonskolen har vinterferie i næste uge. Der er ingen SFO. Vi ønsker alle vore elever og familier en rigtig god uge.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER