NYHEDSBREV

Nr. 03 - 20. januar 2006 

Solidt arbejde

Januar er en "lang" måned. Der er ingen fridage og derfor mange almindelige skoledage. Det er en god "arbejds"-måned på skolen. December indeholder så mange ekstra ting på grund af julen, men det gør januar ikke. Vi inspirerer vore elever til at bruge måneden til at yde en solid indsats, så de selv føler, at de er kommet rigtig langt.

Januar er også en måned med tid til evaluering. Skolens medarbejdere ser på læseplaner og delmål og analyserer, hvor langt man er kommet i f.eks. dansk og engelsk, og tager initiativer til den næste arbejdsperiode. Vi ser også på elevernes indsats og vurderer deres situation i lyset af de personlige mål, som er opstillet for den enkelte.

Først i februar afholder vi skolens "halvårsmøde". Vi tegner et aktuelt billede af skolens status på mange områder. Mere om dette senere. 

Lys i mørket

Temaet for de sidste to ugers morgensamlinger på skolen har været "lys i mørket". Vi læser i Bibelen: Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. (Matt. 5:16)

Eleverne er blevet inspireret til at være til glæde og velsignelse for andre mennesker. Både i hjemmet, på skolen og andre steder. Troen på Gud skal kunne ses i vores handlinger, ellers er den ikke meget værd. Det har været inspirerende at følge temaet fra de implicerede medarbejdere, når de har foldet sig ud på forskellig måde.


Kommende begivenheder

Skolens halvårsplan for foråret 2006 er ved at være klar. Der er en del faste begivenheder, men også de særlige.

30. januar 2006 skal 4. klasse på TOMS. Det er en tilbagevendende og spændende begivenhed.

31. januar 2006 har vi planlagt et førstehjælpskursus for eleverne i 3. klasse. Det er skolens sundhedsplejerske, som forestår dette.

2. februar 2006 får 7. klasse besøg af Elisabeth Gjerluff Nielsen. Hun er sanger, sangskriver, musiker og forfatter. Det er arrangeret gennem Koda skolekontakt.

2. marts 2006 skal 2. klasse i Botanisk Have og opleve foråret spire.

29. marts 2006 er det igen tid til "Musik på Tværs". Eleverne fra 5.-6.-7. er involveret.

Hertil kommer mange andre arrangementer, så der er noget for enhver alder og enhver smag. 

Tilskud

I næste uge udbetales fripladstilskud og tilskud til SFO. Det er særlige bevillinger, som Gideonskolen har fået andel i. Forældre, som har ansøgt om andel i disse tilskud vil få besked om deres tilskud inden den 31. januar 2006 uanset, om der er bevilget tilskud til dem eller ej.

Tilskuddet er fastlagt på forhånd ved en fordelingsnøgle, som tager hensyn til familiens indkomstforhold og antallet af hjemmeboende børn. 

Tro og viden

Besøget af Knud Aage Back den 17. januar 2006 var kompetent og givende. Vore elever fik en mangesidet information og anledning til at stille spørgsmål og debattere. Ikke mindst den ældste elevgruppe havde svært ved at slippe foredragsholderen. Der var meget at drøfte - og det var rigtig godt. Det er et svært emne, og det kræver stor faglige viden. Tak for en god dag.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER