NYHEDSBREV

Nr. 02 - 13. januar 2006 

Fin interesse

I går havde vi på ny et "efter-fyraftens-møde" for interesserede forældre, som i den senere tid har henvendt sig til skolen med ønske om mere information. Vi præsenterede skolens lokaler og fortalte om den individuelle arbejdsform og om skolens kristne profil. Det er altid en god anledning til at få et feedback på vores grundlæggende ide og filosofi.

Der var også denne gang en positiv opmærksomhed omkring skolen og iver efter at få børn til kommende årgange skrevet op. Børnehaveklassen til det kommende skoleår er nu fyldt op. Vi har afklaret behovet blandt de mange, som har stået på listen. Nogle er flyttet og andre er kommet til, så nu ved både forældre og vi, hvem der er med i den kommende årgang. 

Betaling for PACEs mv.

Vi har i fredags hjemsendt opkrævning for den enkelte elevs forbrug af materialer i perioden fra efterårsferien til jul. Betalingsfristen fremgår af regningen. Vi beder forældre om at være opmærksom på den.


Ferieplan

Skolens plan over ferier og fridage i næste skoleår (2006/2007) er nu klar. Den ligger på skolens hjemmeside under "Vigtige datoer". Nogle forældre har specielt spurgt til skoleårets start i august. Det bliver mandag, den 14. august 2006.


Besøg på DMI
 

Fripladstilskud

Gideonskolen har modtaget sin andel af fripladstilskud til henholdsvis skolepenge og betaling for SFO. Gideonskolen skal fordele de tildelte midler til forældre, som har ansøgt. Fordelingen skal være afsluttet inden udgangen af januar 2006 og tilsendt de berettigede familier. Alle ansøgere får besked uanset om man får tilskud eller ej.


IKON

8. klasse besøgte i mandags datavirksomheden IKON. Det var et led i skolens uddannelses- og erhvervsorientering. Firmaet havde gjort rigtig meget ud af besøget, og det var på mange måder et meget interessant og udbytterigt besøg. Det gik op for flere af eleverne, at det ikke varer så længe, før det bliver aktuelt for dem at tænke på fortsat uddannelse, når skoletiden på Gideonskolen er slut.

 

FKF

Gideonskolen er medlem af Foreningen af Kristne Friskoler (FKF). Foreningen rummer alle kristne skoler i Danmark (både fri- og efterskoler). På torsdag i næste uge er Gideonskolen vært for et arrangement for en del af skolerne øst for Storebælt. Det er en glæde for os at byde velkommen til dette dialogmøde.


Knud Aage Back
 

Biologi på højt niveau

På tirsdag, den 17. januar 2006 får vi besøg af lærer, Knud Aage Back. Han er en af redaktørerne for tidsskriftet Origo, som på videnskabelig vis påviser problemstillinger i evolutionistiske forklaringer, og peger på kreationistiske løsninger. Der er tale om kritisk tænkning, og vi vil udfordre vore elever i 8.-9.-10. klasse med dette et par timer.


Biologi på "højt niveau"
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER