NYHEDSBREV

Nr. 01 - 6. januar 2006


Godt nytår

Ethvert nyt år er "en ny begyndelse". Det har også været temaet for denne uges morgensamlinger. Gud begynder ofte "på ny" i vores liv. Og Bibelen fortæller om mange kendte personer, som fik "en ny begyndelse".

Noa og hans familie fik en ny begyndelse, og Gud satte regnbuen som tegn på, at Han aldrig igen ville ødelægge jorden med en verdensomspændende oversvømmelse. Moses tog israelitterne gennem Det røde Hav og folket fik en ny begyndelse på den anden side af havet. Jesus kom, fordi Gud gennem Ham tilbyder os alle en ny begyndelse. Troen på Jesus Kristus som Guds søn baner vej for et nyt liv både her på jorden og i evigheden.

Også på det praktiske plan kan årsskiftet blive en ny begyndelse for os alle sammen. På skolen har vi opfordret eleverne til at bruge anledningen til at tage fat på ny. Til at rydde op og vælge gode vaner for en god indsats. Velkommen til endnu en spændende periode i samarbejde mellem hjem og skole. Rigtig godt nytår 2006. 

Goddag

Amy Harris er kommet til Danmark. Hun skal hjælpe os på Gideonskolen frem til udgangen af maj. Hun kommer fra Zimbabwe, og har aldrig været i Danmark før. Amy Harris har selv gået på en skole, hvis arbejdsform ligner vores. Hun kender derfor vores rutiner og kan hjælpe os med mange ting. Vi byder hende varmt velkommen og glæder os til det kommende samarbejde. Tag vel imod hende. 

DMI

Elever fra 7. - 8. klasse har i dag været på besøg på Danmarks Meteorologiske Institut på Østerbro i København. Vi har længe haft planlagt dette besøg. Det er et led i elevernes geografiundervisning. Besøget har givet eleverne en større forståelse for meteorologens arbejde og et indblik i, hvordan vejrudsigter planlægges. Vejret må vi alle sammen leve med, og vi kan ikke gøre noget ved det. 

Sne på Gideonskolen

Vi fik den første sne i juleferien, og der var meget af den. Heldigvis fik vi lidt tid til at rydde ganglinjerne i juleferien, så vi uhindret kan komme ud og ind på skolen.

Vi har i denne uge mindet eleverne om de regler, som gælder om sne. Man må gerne lege med sneen, men man må ikke genere sine kammerater med den. Det betyder, at man ikke må kaste med sne eller "sparke" sne på sine kammerater. Det har heldigvis ikke været noget problem for vore elever at overholde den aftale.

 

Virksomhedsbesøg

På mandag skal elever i 8. klasse på virksomhedsbesøg. Det er et led i Dansk Industris ønske om at formidle information om uddannelse og erhverv. Eleverne har gennem nogle uger forberedt sig til besøget. Første kontakt er et besøg på en virksomhed nær Gideonskolen. Derefter skal der arbejdes videre med flere af perspektiverne, når de kommer tilbage på skolen. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER