NYHEDSBREV

Nr. 27 - 23. september 2005


 

Ingen bemærkninger

I fredags fik vi resultatet af Undervisningsministeriets besøg på Gideonskolen. Tilbagemeldingen var meget positiv.

Konsulenterne konstaterede, at den observerede undervisning både i grupper- og lærecentre var varieret, at eleverne var inddraget, at den mundtlige dimension var fremtrædende, og at eleverne blev præsenteret for varierede og relevante undervisningsmaterialer. Konklusionen er: På baggrund af ovennævnte observationer har ministeriet ikke yderligere bemærkninger til Gideonskolens undervisningstilbud.

Det var en godt punktum at sætte på næsten tre års dialog med Undervisningsministeriet om skolens materialer og arbejde. Det er igen værd at understrege, at dialogen er sket på vores egen foranledning, og at vi ikke på noget tidspunkt har været under offentligt tilsyn.

Det er en stor lettelse at have afsluttet et langt forløb på denne måde. Det har krævet meget energi og mange - også personlige - ressourcer. Nu kan vi fortsætte skolens arbejde og give eleverne vores fulde opmærksomhed og energi. Det glæder vi os til.



 

Spildevand

I dag har elever fra 7. til 10. klasse været på besøg på Avedøre Spildevandscenter. Eleverne har fået en grundig gennemgang af funktionerne på et rensningsanlæg og dermed også forstået betydningen af det rene vand. Ud over den generelle værdi, har besøget betydning for både fysik/kemi, biologi og geografi.


Musik på tværs

På mandag er Gideonskolen vært for opstart af dette skoleårs "Musik på Tværs". Lærere fra en række forskellige skoler mødes kl. 14 - 17 for at blive præsenteret for dette skoleårs musikprojekt. Lige som tidligere er det Elsebeth Speyer, der er initiativtager til dette. Vi har tidligere deltaget i et byggestens projekt sammen med Sjællands Symfoniorkester. Flere af skolens medarbejdere er også med i år. Vi glæder os over, at Gideonskolen kan danne ramme om opstarten til "Musik på Tværs".



 

Lejrskole på Hvidekilde

I dag har skolens elever fået informationsmateriale med hjem om den kommende lejrskole. Den afvikles på Hvidekilde i tiden: mandag, den 3. oktober til fredag, den 7. oktober 2005. Lejrskolen gælder alle skolens elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Hvidekilde er kendt af langt de fleste elever. Der er gode rammer til mange aktiviteter og den er ideel til os.

Betaling for lejren skal finde sted senest på fredag, den 30. september 2005. Prisen er 350,- kr. pr. elev. (Der betales kun for de første to børn). Lommepenge indbetales samtidig, og de kan højst andrage kr. 50,- pr. elev. Spørgsmål om lejren bedes venligst rettet til skolens leder.



 

Jævndøgn

I onsdags var der efterårsjævndøgn. Herefter bliver de lyse timer færre, og nætterne bliver "længere". Selv om vi er begunstiget af særdeles fint vejr i disse efterårsuger, så må det forventes, at det bliver koldere, vådere og mørkere, når børnene skal i skole.

Det betyder, at vore elever skal være forberedt på lidt af hvert, hvad vejret angår. Husk at følge med, så regntøj og støvler bruges i den våde tid. Der skal være indesko til at skifte med, så fødderne får hvile inden døre. Hvis man cykler, skal man være opmærksom på lygter og andet udstyr.



 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER