NYHEDSBREV

Nr. 23 - 26. august 2005 

Rend og hop

Motion er in. Det har det altid været, men nu skal der gøres noget mere ved det. Sundhedsstyrelsen har tilsendt alle skoler nogle redskaber, som kan bruges i forbindelse med skolens aktivisering af eleverne. Kampagnen foregår i næste uge - og vi vil også gerne være med på Gideonskolen.

Vi synes, at vore elever har "fuld fart på" i frikvartererne. Der er mange måde at være aktiv på, og det ser vi virkelig. I næste uge gør vi lidt mere ud af det. Det anbefales at børn bruger 60 minutter om dagen på motion. Vi kan gøre vores del - og så må resten foregå under forældrenes hjælp og vejledning.

 

ABC - Alle Børn Cykler

Alle elever har fået en særlig information med hjem i dag om ABC. Vi prøvede programmet sidste år, og det var en succes. Nu har vi tilmeldt os igen. Det er selvfølgelig frivilligt for eleverne, men da rigtig mange alligevel cykler er det helt naturligt for dem at være med.

Elever på de mindre klassetrin (til og med 2. klasse) kan være med ved at køre på cykel derhjemme. Der laves en samlet opgørelse for alle elever i klassen, over hvor mange dage de har cyklet. Velkommen til lidt mere motion. 

Blindskrift

Alle elever i 3. og 4. klasse har i denne uge gennemført et kursus i 10-finger-systemet på computerens tastatur. Det har været igangsættende, og mange er kommet rigtig godt fra start. Det skal også fremover vedligeholdes for at kunne bruges. Blindskrift er i øvrigt en del af skolens undervisningsplan i dansk.Sidste chance

Så er det sidste udkald for aflevering af ansøgningsskemaer til SFO- og Fripladstilskud. Skemaerne skal være på skolen senest den 31. august 2005 sammen med en kopi af Årsopgørelsen for 2004. Er der spørgsmål til udfyldelsen, så kontakt gerne Benedikte Back på kontoret.

 

Velkommen til Forældremøde

Tirsdag, den 6. september kl. 19:00- ca. 21.
Velkommen til årets første forældremøde. Vi ser frem til at mødes og give en opdatering om skoleårets start og planlægning. Reservér aftenen. Der hjemsendes brev med nærmere information og tilmeldingstalon i næste uge. Tilmeldingsfristen er fredag, den 2. september 2005. 

Kort nyt

Forældrekursus, som var planlagt til i morgen, lørdag, den 26. august 2005 er aflyst.

Alfakursus. Brøndby Strandkirke har arrangeret et alfakursus. Det er en grundindføren i kristne nøglebegreber. Forældre, som måtte være interesseret kan henvende sig på skolens kontor.

Seminar om undervisning: Ib og Ingelise Johansen er i næste uge på et seminar om kristen undervisning i globalt perspektiv. Det foregår i Sydafrika. Er der behov for kontakt til skolens ledelse i denne uge, så ring til souschef Else Lange på tlf.: 20 97 47 68.

Korrekt betaling? Skolepengene er forhøjet fra 1. august. Nogle forældre betaler stadig den gamle takst. Vi har sendt dem en lille hilsen i den anledning. Hjælp os med at checke at betalingen er korrekt.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER