NYHEDSBREV

Nr. 18 - 3. juni 2005


 

Tilbage fra lejr

Trætte - og mætte af gode oplevelser - kom alle elever tilbage fra Hvidekilde i god behold i fredags.

Vi ser tilbage på en uges spændende oplevelser og undervisning. Det kreative har på mange måder været tydeligst, men der har også været emner omkring Anden Verdenskrig, seksualundervisning (for de ældste), planet-sti, papirfremstilling, silketryk, træklatring, undervisning i skoven, bueskydning, fri leg og meget andet.

Vores bibelsamlinger har været om Det gamle Testamente i forbindelse med Nehemias og genopbygningen af Jerusalem.

Det er klart en af de bedste lejre, vi har gennemført. Også selv om vi ser tilbage på gode lejre i almindelighed. Tak til alle, som har hjulpet til med at give vore elever en rigtig god uge. 

En borgmester takker af

På mandag, den 6. juni 2005, holder borgmester Kjeld Rasmussen afskedsreception, idet han udtræder af kommunalbestyrelsens arbejde. Kjeld Rasmussen kan se tilbage på 39 år som borgmester med en dynamisk funktionsperiode.

Fra Gideonskolens side skal der lyde en stor og varm tak for den åbenhed, vi altid har mødt hos borgmesteren. Det gælder både i forbindelse med etablering af skolen i Vallensbæk og i den historie, som gik forud. Vi har haft mange samtaler med Kjeld Rasmussen, som har glædet os. Vi ønsker borgmesteren et godt og langt otium. 

Årsprøver

I denne uge har alle elever i 8. og 9. klasse haft årsprøver i dansk og matematik. Vi har ønsket at give vore elever en fornemmelse af, hvor deres niveau er lige nu. Prøverne bliver rettet og resultaterne formidles til eleverne og gennem undervisningsrapporterne. Generelt har eleverne ydet gode præstationer. 

SFO i sommerferien

Der er ingen SFO i juli måned. Forældre, som har brug for SFO i slutningen af juni og begyndelsen af august er velkommen til at kontakte Britta Christensen og tilmelde elever til de aktuelle dage. Vi minder om, at der skal være 5 elever for at SFO’en holder åbent. Vi beder om at tilmeldingerne sker i løbet af den kommende uge. 

Årsafslutning

Vi har to uger tilbage af dette skoleår. Tiden flyver afsted. Vi hjælper eleverne færdig i videst mulig omfang med årets pensum; men der er ikke megen tid.

Vi glæder os til at se alle elever med forældre og søskende til:

AFSLUTNINGSFEST
Torsdag, den 16. juni 2005 kl. 15:30 - ca. 17:30

Skolens elever optræder - der uddeles diplomer - vi spiser sammen. Der hjemsendes i næste uge en tilmeldingsblanket, så vi har rimelig check på, hvor mange vi bliver. Reservér eftermiddagen. Det bliver festligt. 

Andre vigtige begivenheder

Fredag, den 10. juni 2005 kl. 14:30: Møde for kommende børnehaveklasse med forældre.

Mandag, den 13. juni 2005 hjemsendes den sidste undervisningsrapport i dette skoleår. Den ene kopi skal afleveres i underskrevet stand inden sommerferien.

Fredag, den 17. juni 2005 er sidste skoledag. Eleverne skal møde kl. 8:30 - 11. Der er ingen SFO denne dag.Klik på billedet for at se det i stort format!

 

Se flere (og nye) billeder fra lejren, tryk HER
Se flere billeder fra denne uge, tryk HER