NYHEDSBREV

Nr. 16 - 13. maj 2005
 

Årsmøde

I onsdags afholdt vi årsmøde på Gideonskolen. Det blev et særdeles vigtigt møde som afstak kursen for skolens fremtidige undervisningsportal. Skolens målsætninger og undervisningsprofil er den samme, men det gælder en ny strategi omkring "ACE". I løbet af kort tid vil alle kunne se beskrivelserne på hjemmesiden. Det var dejligt at mærke den enestående opbakning til dette.

Skolens revisor gennemgik regnskab 2004 og roste skolen for god administration og fornuftige økonomiske dispositioner. Skolens overskud på 250.000,- vil blive hensat til køb af ejendommen om 6 år.

Skolens tilsynsførende fremlagde sin rapport og kommenterede en række generelle forhold omkring undervisningen i dag. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger, og Gideonskolen lever op til, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen. Forældrene godkendte rapporten, som kan læses i sin helhed på skolens hjemmeside.

Henrik Due Jensen blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 2-årig periode. Tak for villighed til at fortsætte. Det betyder, at bestyrelsen fortsætter med samme personkreds. Det er vi meget glade for. 

Lejr på Hvidekilde

Så er det lige op over med det næste store arrangement. Mandag, den 23. maj 2005 mødes vi på Brøndby Strand station for at tage til Hvidekilde. Vi kommer hjem igen fredag, den 27. maj 2005.

Alle elever - fra børnehaveklasse til de ældste klasser - skal med. Det er et skolearrangement, som vi har prøvet det mange gange før.

Betalingen er sat til 350,- kr. Der skal kun betales for de første 2 børn i familien. Betalingen skal ske senest på fredag, den 20. maj 2005 med mindre andet er aftalt på forhånd. Der hjemsendes yderligere informationer en af de nærmeste dage. 

DUPLO LEGOKLODSER

På lejren skal vi bruge rigtig mange Duplo legoklodser. Familier, som ikke længere bruge disse "store" legoklodser er meget velkommen til at overlade dem til Gideonskolen. 

På mund og hånd

I tirsdags, den 10. maj, besøgte alle elever fra 5. til 9. klasse P. & T.’s udstilling "Man binder os på mund og hånd". Den handlede om kommunikation under Anden Verdenskrig. Udstillingen var særdeles vellavet med fire videopræsentationer i udstillingsområder med ting og sager fra "dengang".

Vore elever har på flere måder markeret 60-året for Anden Verdenskrigs afslutning, og dette besøg var en af anledningerne. Vi forventer også at bruge dette tema på vores lejr om to uger. 

Sidste tur med Carl Nielsen

I tirsdags afsluttede vi dette halvårs byggestensprojekt om Carl Nielsen i samarbejde med Sjællands Symfoniorkester. Elsebet Speyer gæstede os og gennem DVD oplevede eleverne en præsentation af Carl Nielsens 4. symfoni.

Vi har tilmeldt os en ny musikalsk udfordring til efteråret. 

Glædelig Pinse

På mandag er det 2. pinsedag. Det er en helligdag, og skolen er lukket. Pinse kommer 50 dage efter Påske. Da Jesus forlod disciplene på Kristi Himmelfartsdag skulle de vente i Jerusalem indtil Gud sendte Helligånden. Han skulle så være hos dem altid og være deres hjælper og vejleder. De kom til at vente i 10 dage - netop til Pinse, og så oplevede de på ny Guds nærvær. Glædelig Pinse.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER