NYHEDSBREV

Nr. 15 - 29. april 2005


 

Gospel-Tour

I går aftes fik vi lejlighed til at se vore elever i dans og drama til toner af både mere og mindre kendte gospel-sange. Mere end noget andet handler det om mørke og lys, slaveri og frihed. Den bærende religiøse idé er lys og frihed gennem troen på Jesus Kristus. Det kan godt være mørkt, men så skinner lyset i dit hjerte. Der kan godt være bundne omstændigheder, men så er der en indre frihed.

Vore elever har trænet i meget lang tid, og nu kom anledningen til at vise resultatet. Det var rigtig, rigtig godt. Forældre og andre gæster på skolen tog vel imod det farverige og tempofyldte budskab. Tak til alle, som har hjulpet med at få de mange praktiske forhold på plads med kostumer og kulisser og musik og sang. Tak til Rose Broholm for en fornem kreativ indsats for at forberede eleverne.


Besøg fra Sydafrika

I onsdags fik vi besøg på skolen af gæster fra Sydafrika. Det er Graham Yoko, som vi kender fra tidligere besøg, Daniel Govender og Tresville Verhoog. Alle er i Danmark på grund af vores konference i weekenden. Vore gæster deltog i morgensamlingen og havde enkelte lektioner på engelsk med udvalgte elever.

Det er altid en glæder at opleve nyt. 

Projekter

På tirsdag, den 3. maj har vi et særligt projekt til vores 2. klasse. Skolens sundhedsplejerske har sammen med Vallensbæk kommunale tandpleje tilrettelagt et besøg, som handler om at passe godt på tænderne.

Samme dag afsluttes vores byggestensprojekt med 3. og 4 klasse. I samarbejde med Sjællands Symfoniorkester har vi gennemgået en af Carl Nielsens værker. Elsebet Speyer er kontaktperson for os, og hun kommer for at runde af. 

Kristi Himmelfartsdag

På torsdag er det Kristi Himmelfartsdag. Vi tænker på påsken og den efterfølgende tid, hvor Jesus var sammen med sine disciple. Jesus for til himmels for at sende Helligånden, som skulle være hos disciplene fra Pinse og altid derefter.

Vi har fri Kristi Himmelfarts dag - og også om fredagen, den 6. maj 2005. SFO er åben denne dag, men vi beder om tilmeldinger senest på mandag, den 2. maj 2005. Der skal som sædvanlig være mindst 5 elever, som har brug for dette tilbud for at det gennemføres. Giv besked til Britta Christensen.

Den næste uge er ret kort, derfor kommer der ikke noget nyhedsbrev i den uge. 

Årsmøde

Vi glæder os til at se alle skolens forældre onsdag, den 11. maj 2005 kl.19:00 på Gideonskolen. Kom, hør og se: Årsberetning, tilsynserklæring, regnskaber, valg til bestyrelsen mv. I løbet af næste uge hjemsendes en tilmeldingsblanket, så vi har mulighed for at planlægge aftenen rent praktisk. 

Velkommen

I denne uge er Simon Andreasen startet på Gideonskolen. Han indtræder i Finnur Pettersons skema. Det har været en introduktionsuge, hvor begge lærere har været sammen om undervisningen. Vi har haft en rigtig dejlig og fin oplevelse sammen med vores nye medarbejder. Varmt velkommen. 

Konference

Fredag og lørdag, den 29,. og 30. april er der Skandinavisk konference på Gideonskolen. Det gælder medarbejdere fra skoler, som har samme arbejdsform som os. Vi glæder os til at være sammen og blive inspireret. Blandt hovedtalerne er vore gæster fra Sydafrika.


Brandøvelse samt kontrol af brandvarslingsanlægets funktioner
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER