NYHEDSBREV

Nr. 10 - 18. marts 2005Påske

Påske betyder "forbigang". Den påske Jesus fejrede var til minde om israelitternes udvandring af Ægypten. Den tiende plage var dødens engel, som "gik forbi" de familier, som havde smurt blod på dørstolperne af deres indgangsdøre. Den "forbigang" bragte liv til de jødiske familier, og vi kender historien om Moses, som førte folket gennem Det røde Hav til det forjættede land.

Den kristne Påske handler om Jesu død og offer på Golgatas kors. Jesus omtales som Guds Lam, og Hans blod bringer tilgivelse til alle mennesker, som vælger at tro på Ham.

Påske handler om store kontraster. Fest og glæde på palmesøndag, død og fortvivlelse langfredag og sejren over døden ved opstandelsen påskemorgen. Vi kender kontrasterne i vore egne liv, og har derfor brug for Guds tilgivelse, omsorg og hjælp fra dag til dag. Derfor kan vi ønske hinanden en rigtig glædelig påske. 

Fysik Rejseholdet

I mandags havde eleverne på de ældste klassetrin besøg af studerende fra Niels Bohr instituttets Fysik Rejsehold. De fortalte levende om fysikstudiets mange forskellige faglige grene, med indhold som: Newtonsk mekanik, termodynamik, relativitetsteori, elektromagnetisme og kvantemekanik. Endvidere beskrev de deres førsteårsprojekter, eksempelvis er myren en Random Walker? Tak til Leise, Erik og Hans Christian for et spændende oplæg.

Sammen med de foregående besøg fra "Naturligvis" er dette kun en lille del af Gideonskolens fokusering på videnskab og uddannelser, som styrker de naturfaglige områder. 

Vådt og koldt

I denne uge har vejret været noget blandet. Den frostkolde start blev afløst af varmere vejr, som smeltede sneen. Det gav nye legemuligheder for vore kreative elever. Sandkassen blev en vandkasse, og der blev gravet kanaler og søer og årer på skolens legeplads. De fleste elever klarede det fint, men der var også enkelte, som ikke helt var klædt på til det våde vejr. 

Forår på Gideonskolen

I øjeblikket træner vore elever til vores Gospel-forår. Det bliver en stor opsætning med danse og sange til gospel musik. Rose Broholm har fat i eleverne, og det tegner til at blive spændende.

Vi glæder os til at præsentere det nærmere ved skolens forårssamling, den 28. april 2005. Det bliver et aftenarrangement, og vi glæder os til at se alle familier omkring Gideonskolen 

Næste skoleår

Vi er i fuld gang med planlægning af næste skoleår. Ved konsultationerne blev de sidste rokader blandt de større elever gjort klar. Børnehaveklassen er også klar, og der er enkelte nye elever, som kommer ind. Men de fleste fortsætter som forventet.

Skulle der være søskende eller nære slægtninge til skolens nuværende familier, som har planer om at benytte Gideonskolen, er det en rigtig god idé at gøre opmærksom på det nu. Vi prioriterer familierne, når vi tager nye elever ind.


I øvrigt kan vi oplyse

... at Ingelise og Ib Mogens Johansen er bortrejst i påsken. De kommer tilbage fra deres tur den 2. april. Else Lange er ansvarlig leder i perioden.

... at vi har ACE-konferencen den 29. og 30. april 2005 med gæster fra Sydafrika.

... at vi har planlagt lejrskole på Hvidekilde den 23. til 27. maj 2005. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER