NYHEDSBREV

Nr. 08 - 4. marts 2005Bertel og Bibelen

Det var interessant at lytte til undervisningsminister Bertel Haarder, da han i sidste uge pegede på Bibelen som en vigtig bog for alle skoleelever i Danmark. Uanset elevernes baggrund - historisk og trosmæssigt - gør ministeren opmærksom på, at Bibelen er en vigtig bog både hvad angår budskabet og beretningerne. Det hænger naturligvis sammen med ønsket om at skabe en rigtig kulturforståelse for elever i Danmark. Vi ved, at både historie og kristendomskundskab hører med i den forbindelse.

Gideonskolens valg i den forbindelse er tydeligt. Som kristen skole har Bibelen en central plads både i skolens liv og undervisning. Vi behøver kun at sige: vi er helt enige med ministeren.


Projekt Naturligvis

I dag har eleverne i 5. og 6. klasse haft et spændende besøg fra Københavns Universitet. Gruppen af undervisere, som har gæstet os kalder sig: Naturligvis.

De to lærerteam har undervist vore elever om emnerne: "Enzymer - kroppens små værktøjer" og "Vulkaner og jordskælv". Begge klasser modtog undervisning i begge emner, og programmet strakte sig fra kl. 09:00 til 12:15 inkl. pause. 

Konsultationer

Vi har inviteret til forældrekonsultationer på tirsdag og onsdag i næste uge. Undervisningsrapporterne bliver klar i weekenden. Forældre, som har adgang til Gideonweb (skolens webside vedr. undervisning) kan se rapporterne i løbet af søndagen.

På mandag sendes som sædvanlig en trykt kopi med eleverne hjem. Der hjemsendes to eksemplarer. Det ene beholdes af hjemmet - det andet underskrives og sendes med i skole eller medbringes ved konsultationen.

Det er en af din rigtig store skole-hjem situationer på Gideonskolen. Vi glæder os til at se både elever og forældre, og tror at det også denne gang bliver en konstruktiv dialog. Tidsplanen for konsultationerne sendes med hjem på mandag, og den er også tilgængelig for alle på skolens hjemmeside.

 

Carl Nielsen

Nu er planen lagt for Gideonskolens samarbejde med Sjællands Symfoniorkester i det byggestensprojekt, som er planlagt i år. Emnet er en af Carl Nielsens symfonier, og vi tror det bliver en flot udfordring for nogle af vore elever. 

Vinder vi?

I dag har vi deltaget i en konkurrence om oplæsning af et af H. C. Andersens eventyr. Vi har konkurreret med 13 andre skoler i Københavns Amt. Det er Anita Clausen, som er udvalgt fra Gideonskolen. Vi er naturligvis spændt på resultatet. 

SFO i påsken

Skolens SFO er åben på hverdage i påsken. Det gælder mandag, tirsdag, onsdag, den 21.- 23. marts 2005. Det er et tilbud til forældre, som er på arbejde og derfor ikke selv kan passe børnene. Der skal dog minimum være 5 elever hver dag for at vi holder åbent. Tilmelding til Britta Christensen senest torsdag, den 10. marts 2005.


Kjoler til fest

I forbindelse med skolens forårsarrangement, torsdag, den 28. april 2005, har vi brug for forældres hjælp med at sy nogle kjoler til nogle af vore optrædende elever. Har du/I tid og mulighed, så kontakt Annette Due Jensen snarest. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER