NYHEDSBREV

Nr. 07 - 18. februar 2005


 


 

Midtvejsmøde

Onsdag aften afholdt vi skolens halvårsmøde. Der var fin opslutning og stor opmærksomhed. Skolens samlede situation omkring undervisning og økonomi blev gennemgået.

Vi har et godt undervisningsmiljø og en fin medarbejderstab og eleverne udvikler sig rigtig godt. Der blev givet en orientering om besøget fra Undervisningsministeriet i sidste uge. De nye undervisningsplaner i engelsk og dansk blev præsenteret.

Et tilbageblik på sidste halvår 2004 gav mange indtryk og oplevelser fra de mange besøg og de ekskursioner, som eleverne har oplevet. Der sker noget hele tiden på Gideonskolen. Det er spændende at være lærer - og sikkert også at være elev.


Efter fyraftensmøde

Ca. 15 forældre deltog i mødet i går for interesserede forældre. Vi har god erfaring med disse møder. Vi lægger især vægt på at præsentere skolens pædagogik forklare, hvad det betyder, at vi er en kristen skole.

Det er vigtigt for alle forældre og elever at forstå, hvilken hverdag vi har som kristen skole, så man kan afklare sit ønske om skole i forhold til det, vi kan tilbyde. Det var positivt at møde de nye forældre, og som altid en inspiration at fortælle om Gideonskolen. 

Thorvaldsen

I tirsdags og torsdags havde vi igen et par grupper på Thorvaldsens Museum. Denne gang var det skrivekunsten, som blev behandlet. Medarbejderne på museet udtrykte glæde over at møde vore elever. De er villige og spørgelystne, og man kan mærke, at de har været på museet før. 

Musikalsk legestue

Elever i BH, ABC og B2 havde i går en spændende oplevelse med sang og musik. Miriam er søster til Anita Sonne og lærer i Aalborg. Hun gæstede skolen og brugte anledningen til at give vore mindste elever en dejlig oplevelse med sang og musik. 

Bonusbutik

I går var det igen tid til bonusbutik. Alle elever fik anledning til at omsætte deres velfortjente bonus til søde, sjove, praktiske og nyttige ting. Der er fest og glæde over dagen, og mange ser meget frem til de mange ting, som kan "købes" ved skolens bonusbutik. 

Vinterferie

I næste uge har skolen vinterferie. Der er ikke nogen SFO, og kontoret er lukket. Vi ønsker, at vore elever får tid til at være sammen med deres familier, så det bliver en afslappet og positiv tid. Når vi kommer tilbage efter vinterferien, skal vi hurtigt i gang med undervisningsrapporter og forældrekonsultationer. 

Forældrekonsultation

Senest mandag, den 7. marts 2005 sender vi undervisningsrapporter med hjem. De vil i lighed med tidligere også kunne findes på Gideonweb.

Tirsdag og onsdag, den 8. og 9. marts 2005 bliver der konsultationer. Tirsdag bliver for alle grupper; onsdag bliver især for det store lærecenter. Der hjemsendes nærmere information med mulighed for at ønske tid til konsultationen.

Forud for rapporterne har de ældste elever gennemført terminsprøver i dansk og matematik.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER