NYHEDSBREV

Nr. 05 - 4. februar 2005


En sikker grundvold

Temaet for denne uges andagter har været "en sikker grundvold". Jesus fortæller en historie om en klog mand, som byggede sit hus på klippen og en tåbe, som byggede sit hus på sand. En sådan "sort/hvid" historie er nyttig til mange overvejelser.

Livet er ikke sort/hvidt. Der er mange nuancer, men valg af livsretning er meget vigtigt. Det er godt at kende Gud, som kender alt, og vide, at han som en god far har omsorg for os under alle livets vilkår. Så kan vi slappe af og overlade vores bekymringer, usikkerheder og utilstrækkelighed til ham, og gøre det bedste vi kan for andre og for os selv. 

Gæster fra UVM

På torsdag, den 10. februar 2005 får vi igen besøg af Undervisningsministeriets konsulenter. Det er et ventet besøg, som nu bliver gennemført. Vi byder vore gæster velkommen og ser det som et led i den dialog, som vi nu har haft med undervisningsministeriet gennem mere end 2½ år. Besøget forventes at vare fra 8:30 til ca. 11:30. 

Uddannelses-messe

I går var en del af vore ældste elever i Forum. I lighed med tidligere år arrangerer Uddannelse Uden Grænser en "markedsplads" for uddannelse og erhverv.

Det er et rigtig godt initiativ, som giver vore unge perspektiv i deres daglige arbejde. Det kan godt være, at det ikke løser alle spørgsmål, men der røres ved perspektiver, som kan hjælpe uddannelses- og erhvervsvalg på vej. 

H. C. Andersen-kursus

To af vore medarbejdere er på kursus på tirsdag. Københavns Amtscentral har taget initiativ til dette. Man vil inspirere til undervisning og projekter med H. C. Andersen. Vi har en del på vej selv, men vil meget gerne lade os inspirere. 

Program for februar/marts

Vi har en del særlige udfordringer for vore elever i den kommende tid.

Tirsdag, den 15. februar skal 3. klasse på Thovaldsens Museum på skrivekursus. Samme dag skal 4. klasse gennem et førstehjælpskursus, som skolens sundhedsplejerske leder.

Fredag, den 4. marts får vi besøg af "Cirkus Naturligvis". Det er en gruppe studerende fra Københavns Universitet, som kommer og fortæller om "enzymer" og "jordskælv". Det gælder specielt elever i 5. og 6. klasse.

Torsdag, den 10. marts deltager vi et projekt om "Netsikkerhed", som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har tilrettelagt. Det foregår her på skolen.

Mandag, den 14. marts får vi besøg af Fysik-rejseholdet. Elever på udvalgte klassetrin præsenteres for programmet.


Midtvejs-møde

Velkommen til midtvejs-møde onsdag, den 16. februar 2005 kl. 19:00. Skolens forældre mødes for at blive opdateret om skolens generelle forhold både økonomisk og undervisningsmæssigt. Nærmere besked følger. 

Matematik

Der er begejstring og glæde, når matematikken folder sig ud i praktiske opgaver. ABC-gruppen nyder deres tid med projekter.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER