NYHEDSBREV

Nr. 03 - 21. januar 2005


 

En del af Danmark

Gennem en periode har elever i 5. klasse arbejdet med Grønlands historie og geografi. Som afslutning på denne undervisning fik eleverne i tirsdags en guidet tur på Nationalmuseet sammen med to af skolens lærere. Eleverne skulle ved selvsyn opdage og opleve en del af den grønlandske kultur, som den nu er afspejlet i museets udstillinger. 

Historiefortælleren

Dorte Futtrup gav vore elever en rigtig spændende oplevelse i tirsdags. Hun er en ofte benyttet fortæller i mange sammenhænge. Grundtvig talte om det "levende ord", og vi er vant til i en del af vores historieundervisning at fortælle. Det elsker børnene, og vi ved, at det er vigtigt.

Dorte Futtrup har givet ordet liv gennem sit kropssprog og sin mimik. I en tid, hvor DVD, video og TV har taget rigtig meget af børnenes tid, er det dobbelt vigtigt at få gjort fortællingen levende. Skolens elever lyttede til fortællingen om to af H.C. Andersens eventyr: "Grantræet" og "Kejserens nye Klæder". 

Sidste chance

Den Bibel-udgave, som de fleste at skolens elever benytter kan ikke købes i forretningerne mere. Vi har kontaktet Bibelselskabet og købt et lille restoplag. Der sælges stadig en Bibel for 100,- kr. så længe lager haves. Derefter bliver det en lidt dyrere udgave, som vi kan tilbyde på skolen. Så: hvad med en ny Bibel til en overkommelig pris? 

Levende projekter

Hver dag er der projekttid kl. 10 - 11. Her er et leben af elever, som er i gang med mange slags opgaver. Der er både tale om praktiske opgaver i forbindelse med kemi, fysik, matematik, formning, husgerning, håndarbejde og meget andet. Det er en sjov og spændende udfordring, som understøtter og hjælper undervisningen.


 
 

Midtvejs-møde

Onsdag, den 16. februar 2005 kl. 19:00 inviteres alle skolens forældre til det årlige Midtvejs-møde.

Det er en samling, som vi ved mange forældre sætter pris på. Der bliver givet en opdatering om skolens generelle forhold både økonomisk og undervisningsmæssigt. Det er specielt interessant med de mange perspektiver, som følger af de nye lovkrav til private skoler. Vi synes selv, at vi er godt med også her, men ser frem til at præsentere det nærmere for en bredere forældrekreds.

Vi beder skolens forældre om at reservere aftenen. Der kommer yderligere information, når vi nærmer os mødet. 

De store helte

I denne uge har temaet for andagterne været de store tros-helte fra Det gamle Testamente. Vi har kort berørt skabelsen og er gået videre med Noa og Enok. Vi forsøger at finde nye sider af de kendte beretninger, og giver dem en aktuel vinkel, så det ikke bliver en støvet historie, men en vigtig inspiration.

Vi kender de fleste: Abraham, Josef, Moses, Daniel, David, Gideon og mange andre. Der er nok at vælge iblandt. Vi forsøger også i den kommende uge at finde usædvanlige sider af kendte bibelske personers liv. 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER