NYHEDSBREV

Nr. 27 - 10. september 2004


Godt fremmøde

Vi oplevede et godt fremmøde ved det først forældremøde i dette skoleår. Forældrene mødtes i tirsdags, den 7. september 2004 på Gideonskolen.

Første del af aftenen var en fælles orientering om skolens opstartsituation i det nye skoleår. Ib Johansen gennemgik elevsituationen og de nye undervisningstiltag i dette skoleår. Mange ting er sat i gang i forrige skoleår, og det fortsætter. Lars Schultz orienterede kort om de nye initiativer omkring skolens IT. Der er nyt på vej både m.h.t. hardware og software. Vi har et særdeles velfungerende og højt udviklet IT.

Der blev også givet en fyldig orientering om den igangværende dialog med undervisningsministeriet. Det var på alle måder en meget givende aften, og vi er taknemmelige for den opbakning og opmuntring som afspejlede sig i forældrenes kommentarer og spørgsmål. Tak for det. 

5. september

Elevtallet pr. 5. september er 134. Det er grundlag for skolens tilskud det næste år. Vi har netop afsluttet indberetningerne til de forskellige kommuner, som vore elever kommer fra. Kommunerne skal attestere vores indberetninger inden de sendes til skolens revisor og videre til Undervisningsministeriet. 

ZOO - endnu to gange

I tirsdags mødte en del af vore elever direkte ved Zoologisk Haves personaleindgang kl. 07:15 om morgenen. Tak til forældre, som hjalp med at køre vore elever derind. Vi fik en arbejdsdag i ZOO. Eleverne blev opdelt i 3 hold og fordelt mellem forskellige husdyrgrupper. Der skulle renses ud i staldene, og dyrene skulle fodres og plejes. Samtidig blev der givet megen nyttig information fra personalet.

I dag har endnu en gruppe være på biologisk værksted for at opleve grupper af dyr på tæt hold. Jo, vi har gavn af skolens årskort til ZOO. 

Forældrekursus

På næste lørdag, den 18. september 2004 kl. 09:00 til ca. 13 er der forældrekursus på Gideonskolen. Det er et kursus for nye forældre. Vi vil gerne bruge lidt mere tid sammen med forældrene, så de kender og forstår lidt mere til skolens hverdag.

Forældrene vil få en baggrund for vores anvendelse af ACE-principper på skolen, og vil selv komme til at prøve at sidde ved en af elevernes arbejdspladser og løse nogle opgaver. Der sendes nærmere besked hjem i næste uge med mulighed for tilmelding. 

Lejr på Stevninghus

I disse dage arbejders der på højtryk for at forberede vores lejrskole på Stevninghus ved Aabenraa i Sønderjylland.

Vi rejser mandag, den 27. september og kommer hjem igen fredag, den 1. oktober. Der er tilrettelagt mange undervisningsforløb i det sønderjyske for alle skolens aldersgrupper, og vi glæder os til at være sammen med eleverne i disse 5 dage.

I løbet af næste uge sender vi information hjem om lejren. 

Ballet, dans og drama

En af Gideonskolens særlige kendetegn er den kreative udfoldelse i ballet, dans og drama. Rose Broholm er syg i øjeblikket, men vi har fået hjælp af Tomomi Yamautchi, som er balletdanser. Hun kommer i disser uger og vikarier. Det har været en dejlig oplevelse af se eleverne udfolde sig igen med hele kroppen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER