NYHEDSBREV

Nr. 25 - 27. august 2004


Hilsen fra Sydafrika

I den forløbne uge har Ingelise og Ib Johansen og Else Lange deltaget i en ACE-konference i Sydafrika. Det var samtidig 20-års fødselsdag for starten på disse kristne skoler i Sydafrika.

Foruden indholdet i selve konferencen, som har været en stor inspiration, har det været dejligt at møde mange kendte ansigter og forny bekendtskaber og drøfte fælles udfordringer på det undervisningsmæssige område. Vi tror, at det har stor betydning både for os personligt og for skolen, at vi har kunnet deltage. Vi er tilbage på skolen igen på mandag formiddag. 

Cykelstativer og minipark

De fleste har sikkert bemærket det. Vi har fået en stribe cykelstativer sat op langs hegnet på parkeringspladsen. Mange elever har helt af sig selv benyttet den nye mulighed, som er en bedre beskyttelse af cyklen, og det giver en god orden i området ved skolens indgang. 

Beplantningen bag skolen er kommet godt i gang. Det har også bidraget til et bedre udseende. Vi har flyttet et par af de udendørs borde, og vore større elever har allerede "erobret" det lille parkområde som et hyggested. 

Udhus på skolen

I løbet af denne uge er der arbejdet med at sætte et lille udhus op på skolen. Vi har længe måttet acceptere at redskaber m.v. har stået i "hjørnerne". Nu nærmer vinteren sig igen, og derfor er det godt at få et sted til opbevaring af redskaber. Det er Stendor Johansen, som igen har ydet en fornem indsats sammen med nogle af vore elever for at få udhuset på plads. Tusind tak for det. 

Tak for hjælpen

Som bekendt har skolens ledelse deltaget i en konference i Sydafrika i denne uge. Skolens egne medarbejdere har derfor ydet en ekstra indsats på mange måder. Vi har også et par dage haft besøg af henholdsvis Kirstine Lange og Rikke Blak Kristiansen. Begge er lærerstuderende og har tidligere været på skolen for at hjælpe os.

Tak til alle for stor hjælp med at får hverdagen til at fungere. 

Vallensbæk Vandværk

I dag, fredag, den 27. august 2004, har elever fra C1 (5. klasse) besøgt Vallensbæk Vandværk. Det har været tilrettelagt et stykke tid, og vi har modtaget en del undervisningsmateriale som optakt til dette besøg. Vi tror, at det har givet vore elever en større forståelse både for brug og for rensning af vand. 

Forældremøde

Tirsdag, den 7. september 2004 kl. 19 til ca. 21. Alle skolens forældre bydes varmt velkommen. Det er skoleårets første forældresamling, og vi glæder os til at se rigtig mange forældre.

Mødet er todelt. Første del er en fælles information, og anden del foregår i de forskellige grupper sammen med kontaktlæreren. Tilmelding sendes hjem i næste uge. Varmt velkommen!


Se flere billeder fra ugen, tryk HER