NYHEDSBREV

Nr. 22 - 6. august 2004


Velkommen

I går bød vi velkommen til det ottende skoleår på Gideonskolen. Rigtig mange forventningsfulde drenge og piger mødte op sammen med en stor gruppe af skolens forældre. Skolens festsal var fyldt op, og det var en fest at møde elever og forældre igen.

Vi har budt velkommen til 17 nye elever, og enkelte nye kommer til i løbet af august måned. De nye elever er udelukkende kommet ind på BH. - 5. klassetrin. Der er ingen nye elever over dette klassetrin.

Vi ønsker varmt, at alle vore nye elever må falde godt til på Gideonskolen, og at både forældre og elever må opleve, at det var et godt valg og en positiv udfordring. 

Levende vand

Else Lange åbnede skoleåret med en andagt over beretningen om den samaritanske kvinde som møder Jesus ved Sykars brønd. Jesus tilbyder hende "levende vand".

Vi ønsker, at vore elever skal opleve "det levende vand", som repræsenterer friskhed og fornyelse både i forhold til skolens kristne målsætninger og i forhold til skolens undervisning. Elever og forældre blev opfordret til engagement, til fordybelse, til medleven og til at gøre en forskel. 

Spændende skoleår

Foran os ligger et spændende skoleår. På nuværende tidspunkt er der arrangeret en række besøg på skolen og flere "ud-af-huset"-arrangementer.

I uge 40 skal vi på lejrskole til "Stevninghus", som ligger i Kliplev lidt syd for Aabenraa. Det bliver en oplevelseslejr med mange besøg i lokalområdet. Vore ældste elever er tilmeldt "Etisk Forum for Unge", som er et undervisningskoncept udgivet af Etisk Råd. Alle skolens elever er tilmeldt ABC: "Alle Børn Cykler". Det vil vi snart høre mere om. Ud over dette kommer der besøg fra Nigeria, Cirkus Naturligvis mv. Vi har et par arbejdsdage i Zoologisk Have. Vi skal besøge Vallensbæk Vandværk. Vi planlægger en projektmåned om H.C. Andersen, og glæder os til en lang række besøg på skolen. 

SFO

Skolens SFO fungerer i fuldt omfang. Eleverne skal være tilmeldt, og der skal betales kr. 425,- pr. elev pr. måned. SFO'en har åbent fra 07:00 om morgenen til 16:30 om eftermiddagen. Vi beder forældre om at overholde de aftalte tider eller kontakte os for nærmere aftale.


Transport

En del elever fik allerede i går deres HT-skolekort. Vi følger op på de elever, som har ansøgt, men endnu ikke modtaget kortet. Der skal betales kr. 300,- som forældrenes egen andel. Dette opkræves i løbet af kort tid. Pas godt på kortet. Det koster kr. 100,- at få et nyt kort, hvis det oprindelige bliver væk. 

Følg med på hjemmesiden

Gideonskolen har en dynamisk hjemmeside. Vi ønsker at holde forældre godt informeret om, hvad der sker. Se specielt menu-punktet "vigtige datoer". Her orienterer vi om skolens mange arrangementer. Det er vigtigt at forældre reserverer tidspunkter for samlinger og møder.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER