NYHEDSBREV

Nr. 17 - 19. maj 2004Sommer på Hvidekilde

Det blev til nogle herlige dage på Hvidekilde i sidste uge. Bortset fra en af dagene skinnede solen flot og gav mulighed for alle slags aktiviteter uden for. Mandag eftermiddag nåede temperaturen sommerniveau og de allermindste fik en tur i det lokale soppebassin.

De kreative aktiviteter - bl.a. med pileflet blev modtaget godt og var i gang hele ugen. Skolens lokale musikgruppe trænede og spillede og blev udvidet med trompet. Fodbolden var i sving i alle pauser. De ældste elever var på træningslejr - til prøve (eksamen) - mange timer om dagen.

Skovløb, stjerneløb og besøget i Fredensborg i anledning af kronprinseparrets bryllup var også blandt de mange aktiviteter på lejren.

Vores Bibelsamlinger handlede om Elias og Elisa. De fleste vil huske styrkeprøven på Karmels bjerg, men der er mange andre sider af de to profeters liv, som er højaktuelle og betydningsfulde for os alle sammen i dag.

Vi kom hjem fredag middag - klar til det kongelige bryllup og klar til nogle ekstra timers søvn. Det var en god lejr.
 

Årsmøde

Mandag aften var der årsmøde på Gideonskolen. En udvalgt skare af forældre, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fik lov til at lytte til beretningerne fra skolens ledelse og bestyrelse.

Det er glædeligt at kunne samles om så meget positivt i skolens udvikling. Ib Johansen og Else Lange fortalte om dialogen med Undervisningsministeriet og de initiativer, det har udløst. Det er en proces, vi er i gang med, som helt sikkert højner kvaliteten i vores arbejde og giver større udfordringer til vores elever.

Skolens tilsynsførende, Torben Kristensen, fremlagde sin rapport og understregede, at Gideonskolen på alle områder lever op til, hvad man almindeligvis forventer i folkeskolen både m.h.t. det faglige og den almene og personlige udvikling. Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger. Rapporten kan i sin fulde ordlyd ses på Gideonskolen webside.

Aftenen sluttede med en halv times video fra lejren i sidste uge.

Tak til alle fremmødte for en varm og positiv opbakning til det, vi er fælles om på Gideonskolen.


Undervisningsmiljø

I mandags og i dag har vi to elever på kursus i Undervisningsministeriet. Det er Gideonskolens undervisningsmiljø-repræsentanter. Vi har sendt Melissa Godtfredsen og Annette Hansen på kursus.

De vil begge være knyttet til skolens Sikkerhedsudvalg og vil derfor kunne præsentere deres overvejelser om forbedringer af skolens undervisningsmiljø. Vi tror, det har været en spændende udfordring for dem. 

20 skoledage tilbage

Der er nu 20 skoledage tilbage af dette skoleår. Det er slutspurten, som er sat i gang. Nu skal man samle op på de sidste udfordringer, så niveauet holdes eller forbedres.
 


Afslutningsfest

Torsdag den 17. juni kl. 15:30 - 17:30 er der afslutningsfest på Gideonskolen. Alle elever og forældre er velkommen. Det er også dimissionsfest for elever, som afslutter med prøver i år.

Vi glæder os til igen at samles og give vore elever deres diplomer. Vi ved, at tidspunktet er lidt tidligt for en del forældres job, men vi håber alligevel, at det kan lade sig gøre at mødes med de fleste, når man ved det i god tid.


Se flere billeder fra lejren, tryk HER

Se videoklip fra lejrlivet
 
Se Fodboldvideo