NYHEDSBREV

Nr. 09 - 12. marts 2004Det summer af liv

I denne uge har vi afholdt konsultationer. Onsdag og torsdag eftermiddag og aften har Gideonskolen været fyldt med summende liv.

Børn som ventede, blev tilbudt mange slags kreative aktiviteter for at anvende tiden på en positiv måde. Når forældrene kom, var der en lille forfriskning i den gule forhal til alle. Det var et godt sted at starte.

Konsultationerne forløb rigtig godt. Der var mange fine samtaler og langt de fleste med stor tilfredshed. Der er naturligvis også udfordringer som skal løses i fællesskab med familierne, og her er et tæt skole-hjem-samarbejde nødvendigt.

Vi ønsker at sige varmt "tak" til alle for en fin afvikling og en stor hjælpe både med at holde tiderne og med kage og kaffe. Det er dejligt at tænke tilbage på konsultationerne.


Mobiltelefoner

På mandag får vi besøg fra Handelshøjskolen i København. Nogle studerende arbejder med analyse af børns benyttelse af mobiltelefoner. Vi er blevet bedt om at medvirke med vores 2. og 6. klasse. Alle involverede har modtaget besked og har haft mulighed for at sige "ja" eller "nej" til at medvirke. 

Imprægnering af skolen

Et par dage i den forløbne uge har håndværkere arbejdet på at imprægnere hele huset. Alle mursten er sprøjtet med en særlig beskyttelse, så fugt ikke har mulighed for at trænge ind. Det er Henry Jakobsen, som er bygmester af Gideonskolen, der har igangsat denne behandling. Vi er meget taknemmelige for at huset også på denne måde holdes ved lige.Gæster fra Norge

Vi havde et hyggeligt og spændende besøg af tre norske skoleledere i tirsdags. Det blev lidt af en "øjenåbner" for dem at se og opleve Gideonskolen. Alle tre rejste hjem med inspiration og glæde over at arbejde på kristne friskoler.

 

Forårs-klargøring

Vi planlægger rengøring og oprydning fredag, den 24. og lørdag, den 25. marts 2004. Vi har haft nogle rigtig gode oplevelser ved vores arbejdsdage med forældrehjælp. Derfor håber vi også på, at vi kan løse en del påtrængende opgaver fredag eftermiddag og lørdag formiddag - den sidste week-end i marts. Inden døre er det en rimelig traditionel opgave med grundig rengøring, som skal klares. På området rundt om skolen er der en del oprydning, som skal klares. Det gælder ikke mindst arealet med den "lille" skov. Reservér dagene, så vi kan hjælpes ad med en effektiv indsats. 

  Brandmand Olsen 

Kommunens tilsynsførende på det brandtekniske område er også "rigtig" brandmand. Han har i dag været vores gæstetaler, og har vist og forklaret om sit arbejde og givet mange gode informationer til eleverne. 

Farvel

Strange Møller Christensen er fratrådt sin stilling ved Gideonskolen efter eget ønske med udgangen af marts. Vi har tidligere orienteret om, hvordan timerne bliver afviklet. Vi ønsker alt godt for hele familien og siger tak for indsatsen på Gideonskolen i dette skoleår.


Se flere billeder fra uge 11 i billedarkivet, tryk her