NYHEDSBREV

Nr. 05 - 6. februar 2004


Midtvejs

På tirsdag har vi inviteret alle forældre til midtvejsmøde. Det er en af skolens traditioner, at samle forældrene for at orientere nærmere om livet på skolen, når halvdelen af skoleåret er gået.

Der bliver givet en orientering omkring skolens undervisning, økonomi, planer for foråret og en del andet. Der bliver også anledning til at mødes med børnenes lærere i lærecenteret og tale lidt generelt om arbejdet.

Varmt velkommen til midtvejsmøde. 

Bonusbutik

På torsdag, den 12. februar 2004 har vi igen bonusbutik. Skolens elever har siden november samlet bonus sammen, og nu er der igen en anledning til at omsætte det i praktiske ting og sager.

Bonus er et håndgribeligt resultat af elevernes ansvarlige og regelmæssige arbejdsindsats i lærecenteret. Den gives bl.a. for omhyggelighed med at udfylde målskemaet, for at rette omhyggeligt ved rettebordet, for at huske sedler, som sendes hjem, for fødselsdag og meget andet. Det er alt sammen områder, som enhver elev uanset alder og niveau kan opnå.

I bonusbutikken kan eleverne erhverve sig en del materiel til arbejdspladsen, eller små-legetøj, som kan bruges på skolen eller derhjemme. Det er altid en fest med bonusbutik på skolen. 

Tog til tiden?

I disse dage kan man se et smukt lokomotiv i skolens forhal. Det er ikke i fuld størrelse, men i forholdet 1:10. Vi har i øjeblikket en spændende dialog med nøglepersoner fra Brandhøj-banen i Hedeland. Vi håber, at det på sigt kan blive til at vore elever under kyndig instruktion kan fremstille et tilsvarende lokomotiv, som vi kan køre med selv. Nu ser vi lidt på tingene, og så må vi tage en beslutning snarest. 

Magnetiske kræfter

I en af de praktiske grupper med fysik arbejdes der i øjeblikket med elektromagnetisme. Selv med de små redskaber, vi har rådighed over til dette emne, er det imponerende at se og opleve de kræfter, som elektriciteten kan frembringe.

 

Vinterferie?

Vinterferien står for døren. Skolen har vinterferie i uge 8. Det betyder, at skolens elever har fri, når de går hjem på næste fredag, den 13. februar 2004. Skolen er lukket i denne uge.

Vi ønsker alle en rigtig god uge med hvile og afkobling. Vi glæder os til at se eleverne igen efter ferien - friske til en ny skoleperiode.Magnetiske kræfter - elektromotoren i toget, 24V 1HK

SFO i vinterferien

Vi minder forældre med børn i den aktuelle alder om, at der ikke er nogen SFO i vinterferien.