NYHEDSBREV

Nr. 04 - 30. januar 2004


Februar på vej

Så er vi på vej ind i februar. Januar er slut, og nu tager vi så hul på en ny måned.

Tid er en mærkelig størrelse. Hvis man har det godt og er optaget og engageret, så føles det, som om tiden går stærkt. Hvis man venter på noget, så kan selv to minutter føles som en evighed.

I år er det skudår, så er der 29 dage i februar. Med vinterferie i uge 8, så bliver det alligevel en kort måned.

Vi ved jo ikke, hvor meget vinter vi får, men det er jo godt at være forberedt på lidt af hvert.

Når det gælder "tid", så er det værd at bemærke, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Bibelen siger også, at Gud er uden forandring og skygge. Midt i alt det foranderlige er det trygt at vide, at noget står fast. 

National lusedag

Lørdag, den 31. januar 2004 er udpeget som national lusedag. På alle institutioner og skoler opfordres forældre til at gøre en ekstra indsats for at komme luseplagen til livs. Gideonskolen har også i perioder været ramt af dette problem, og derfor vil vi også opfordre vore forældre til at gøre en ekstra indsats. Skolens elever har fået en folder med hjem, som vi beder forældrene om at læse og anvende i deres indsats. Tak for hjælpen. 

Midtvejsmøde

Tirsdag, den 10. februar 2004 kl. 19 er der midtvejsmøde på Gideonskolen. Nærmere besked hjemsendes i næste uge.

 

SFO i vinterferien

Vi mindre forældre med børn i den aktuelle alder om, at der ikke er nogen SFO i vinterferien. Vinterferien er i uge 8 - fra den 16. til den 20. februar 2004. 

Fripladstilskud

Nu er dette skoleårs fripladstilskud fordelt. Gideonskolen har modtaget 40.320,- kr. til fordeling mellem forældre, som har søgt om tilskud. Fordelingen er sket efter familiernes personlige indkomst for 2002.

Nogle forældre, som har søgt, har fået afslag på grund af for høj indkomst. Andre har modtaget et tilskud, som er fremsendt med check.

Spørgsmål til dette kan rettes til skolens leder. 

PACE-opkrævning

I den sidste uges tid har vi færdiggjort PACE-opkrævninger for den sidste periode i 2003. Det gælder betaling for PACEs, som er udleveret fra efterårsferien til jul. Opkrævningerne er sendt med eleverne hjem, Vi beder venligst forældrene om at være opmærksom på betalingsdatoen.


 

Får dit barn mælk?

Skolen fordeler mælk til børnene efter de lister, vi modtaget fra Dansk Skolemælk. Vi har ikke noget med administrationen at gøre ud over dette. Hvis der er elever, som skulle have mælk, men ikke får det, så skal man kontakte Dansk skolemælk og spørge til situationen.
 


 

Spændende

Sidste fredag besøgt kaptajn Stendor Johansen Gideonskolen og fortalte om sit arbejde. Det var en særdeles spændende oplevelse, som mange af eleverne fortsat taler om. Tak for indsatsen.
 


Kaptajn Johansen 2