NYHEDSBREV

Nr. 03 - 23. januar 2004


Solidt arbejde

Der arbejdes flot på Gideonskolen. Vi er kommet godt fra start i det nye år, og der er virkelig gang i arbejdet både i lærecentrene og i de mange forskellige gruppesammenhænge.

Det er en inspiration at følge de enkelte elever, og der gøres generelt gode fremskridt.

I ABC gruppen læser eleverne flot, og der er et godt fælles fodslag i det daglige arbejde. Arbejdssituationen er intensiv og udviklende.Et spændende forår

Der er mange ting på vej i dette forår. På mandag starter et "byggestensprojekt" sammen med Sjællands Symfoniorkester. Det skal resultere i en koncert i Tivolis koncertsal i april 2004. Som tidligere nævnt gælder det Igor Stravinskjis "Petruskja".

I slutningen af januar får vi besøg af borgmester Kurt Hockerup, som har lovet at fortælle eleverne om sit arbejde. De nye strukturplaner for kommuner gør dette besøg ekstra aktuelt. Der bliver tale om et genvisit på rådhuset for en udvalgt gruppe af elever. Desuden forventes besøg af andre politikere på skolen.

Vi får besøg fra DTU i Lyngby og af Cirkus Naturligvis fra Københavns Universitet. Begge naturfaglige grupper vil vise og fortælle om deres arbejde med science. Det er et led i Gideonskolens fokus på naturfag i vores science-værksted.

I marts får vi besøg af Källskolan fra Stockholm. Det er et venskabsbesøg af en 5. klasse, som skal gæste vores 5.-6. klasse. Sammen skal de på opdagelse i København, og der bliver også tale om projektarbejde, som skal vises for de involverede forældre.

Dette er foruden de mange ordinære samlinger på skolen med forældre og elever, som vi kender fra skolens traditioner.


Midtvejsmøde

Tirsdag, den 10. februar 2004 kl. 19 er der midtvejsmøde på Gideonskolen.

I lighed med tidligere år ønsker vi at mødes med skolens forældre for at orientere om skolens aktuelle situation og fremtidsplaner. Vi beder forældrene om, at man reserverer aftenen allerede nu. Der kommer nærmere besked.

 

Det er koldt og mørkt

Det er en kold tid vi har lige nu. Heldigvis er der varmt og godt inden døre. Men eleverne skal være klædt på til årstiden. Nogle kan have et stykke vej at gå eller køre med bus og tog, og derfor skal man tænke på dette, når man planlægger skoledagen hjemmefra.

Husk også reflekser - i sær om morgenen - så eleverne er synlige i trafikken.


Kaptajn Stendor

I dag har eleverne fået en særlig oplevelse sammen med Stendor Johansen. Eleverne har set og hørt oplevelser fra den seneste arbejdsperiode med det skib, Stendor er kaptajn på.

Gennem PowerPoint, video og fortælling har alle fået nogle indtryk fra livet på søen. Det er for de fleste af os en meget anderledes arbejdsplads. Ikke mindst derfor har det været rigtig godt. Tak for det!