NYHEDSBREV

Nr. 02 - 16. januar 2004


Truede dyr

I denne og næste uge har vi en udstilling i den gule forhal om truede dyr. Materialet er udlånt af Københavns Amt, og det er en vandreudstilling. Vore elever har i denne periode tid til at se og opleve, hvad det drejer sig om. De fleste elever vil i undervisningen eller som projekter få nærmere kendskab til de aktuelle problemstillinger.

Forældre er meget velkommen til at se nærmere på de udstillede genstande, når de kommer omkring skolen for at hente børn eller kommer indenfor i anden anledning.


 

En smuk skole

Gideonskolen fremstår i sin smukkeste skikkelse efter en stor og fornem indsats fra forældre og medarbejder i fredags og lørdags. Tusind tak for indsatsen. Det var rigtig dejligt at kunne præsentere skolen for vore gæster på denne måde.

Nye billeder er sat op i lærecentrene og på gange og i lokaler.

Det er en fornøjelse af færdes i så smukke omgivelser og inspireres til det daglige arbejde på skolen. 

Positivt og inspirerende

Besøget fra Undervisningsministeriet i tirsdags var positivt og inspirerende. Vore gæster deltog i morgensamlingen og oplevede forskellige gruppesituationer foruden arbejdet i lærecenteret. Derefter var der afsat tid til samtale med skolens ledelse, og dagen sluttede med samtale med hele medarbejdergruppen om, hvordan vi forbereder vore elever til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

"I har nogle meget søde og venlig børn", sagde vore gæster bl.a. om skolens elever.

Vi vil give en bredere orientering om besøget ved skolens halvårsmøde i februar.

 

Petruskja

Mandag den 26. januar 2004 deltager nogle af skolens medarbejdere i det første møde om skolens deltagelse i et "byggestenprojekt" med Sjællands Symfoniorkester. Det gælder opførelse af Igor Stravinskji "Petruskja" i Tivolis Koncertsal i april. 

Midtvejsmøde

Tirsdag, den 10. februar 2004 kl. 19 er der midtvejsmøde på Gideonskolen.

I lighed med tidligere år ønsker vi at mødes med skolens forældre for at orientere om skolens aktuelle situation og fremtidsplaner. Vi beder forældrene om, at man reserverer aftenen allerede nu. Der kommer nærmere besked. 

Projekter

Hver dag er der åbent i projektrummet for elever, som skal udføre forskellige praktiske projekter. Det kan være et science projekt eller et orienterings projekt. Det er et populært element i skolens undervisning, som også giver en vigtig dimension i undervisningen. Her får eleverne "hænderne" på indholdet i undervisningen. 

Fredagsudflugt

I dag har elever med privilegium været i Glostrup svømmehal og oplevet den nye rutschebane.