NYHEDSBREV

Nr. 27 - 5. september 2003


God opbakning

I tirsdags mødtes vi til forældremøde for første gang i dette skoleår. Ca. 80 forældre var mødt frem og deltog med opmærksomhed og engagement i mødet.

Ib Johansen redegjorde for skolestarten og orienterede om elevtal og medarbejdertilgang. Skolen har 136 elever pr. 5. september, hvilket er 10 mere end sidste år. Det er en positiv udvikling, som giver en fornuftig økonomi.

Det nye i undervisningen om øget vægt på frihed og folkestyre, naturvidenskabelige emner, samfundsfag og nutidshistorie betyder flere gruppe-timer og lidt mindre tid til det grundlæggende arbejde i lærecenteret. Det blev modtaget med stor interesse.

Derefter blev planerne for "Science Værksted" på Gideonskolen præsenteret gennem eksempler. Også det giver spændende perspektiver.

Inden længe vil skolens webbaserede information om den enkelte elev være klar til, at forældre kan benytte den. Så snart de sidste sikkerhedsforhold er på plads fremsendes koder til forældrenes benyttelse.

Forældrene fik dernæst en præsentation af skolens medarbejdere og en orientering om de forandringer, som kan ventes.

Vi orienterede om skolens tilsyn og arbejdet med at gøre det fremtidssikret. Endelig blev en datoplan for efteråret fremlagt. Denne kan ses på skolens webside.

Besøget i lærecenteret og mødet med skolens medarbejdere gav anledning til mange dejlige samtaler.

Tak til alle jer, som kom - og især tak for de mange varme og positive signaler til os.
 


 

Adresseliste

Vi er næsten klar med en komplet adresseliste over skolens elever. Forældre, som var til stede på forældremødet har checket deres data og givet eventuelle korrektioner.

Vi vil gerne give forældre, som ikke kunne komme, en chance til at give besked, hvis telefonnumre er ændret, eller man f.eks. ikke ønsker, at ens telefonnummer skal med på listen. Vi beder om, at man inden onsdag den 10. giver Benedikte Back besked om dette. Derefter vil listen bliver gjort færdig og sendt hjem sammen med nyhedsbrevet den 12. september.

 

 

Forberedelse til lejr

Vi er i gang med forberedelserne til lejren på Visby Fritidscenter i Sønderjylland. Det er et utroligt spændende område både historisk og geografisk, og vi er nødt til at vælge ud i de mange muligheder.

I løbet af kort tid sender vi en nærmere beskrivelse med eleverne hjem. Der vil også komme en detaljeret pakkeliste og en oplysningsseddel. Husk, at prisen for lejren er 300,- kr. pr. elev. Der kan højst medbringes 50,- kr. i lommepenge. Mere om dette senere.

 


 

Mini-planetarium

I næste uge får vi opstillet et mini-planetarium. Det sker i samarbejde med Tycho Brahe Planetariet i København.

Vi har reserveret fredag den 12. september til præsentation af planetariet for alle skolens elever. Vi tror, at det både bliver en usædvanlig og en spændende oplevelse.

Praktisk hjælp

Sammen med nyhedsbrevet hjemsendes også en tilmeldingsblanket til praktisk hjælp. Det er vores forældrehjælp i dette skoleår. Det er naturligvis frivilligt, men vi har brug for mange hænder i visse situationer. En del forældre modtog samme skema ved forældremødet, og de skal selvfølgelig ikke udfylde det igen.
 

 
Velkommen til vore praktikanter: Lotte, Kirstine og Birgitte.