NYHEDSBREV

Nr. 26 - 29. august 2003


Spændende kursus

I lørdags deltog 16 forældre i det obligatoriske kursus for nye forældre på Gideonskolen. Det var ifølge mange forældres udsagn en udbytterig og spændende dag. Forældrene fik først et indblik i Gideonskolens historie og dernæst lidt om ACE-baggrunden og filosofien. Kurset sluttede med en lærecenteroplevelse, som for de fleste blev en "aha-oplevelse" af, hvordan det fungerer med det individuelle arbejde. Deltagerne vil få tilsendt/ udleveret et diplom for deltagelse.

 

Praktikanter

Fra på mandag og tre uger frem har vi lærer-praktikanter på Gideonskolen. Det er tre lærerstuderende fra Københavns Dag- og Aftenseminarium, som har ønsket at have deres praktik på Gideonskolen. De skal specielt arbejde med deres liniefag, som er samfundsfag, dansk og biologi. Vi har lavet et skema, så det fortrinsvis er eleverne i det store lærecenter, som får hjælp af vore gæstelærere. Vi byder dem varmt velkommen og tror, at det vil blive en god oplevelser for os alle sammen.
 


 

Melody Bracher på orlov

Melody Bracher starter sin barselsorlov på mandag. Der er ikke lang tid til fødselen og derfor er der meget som skal forberedes. Melody Bracher har nået rigtig langt med sine engelsk-hold, og det bliver et savn at hun ikke er her i en del måneder. Vi ønsker at det bliver en god forberedelsestid og en god fødsel, og glæder os til at høre nyt. Melody Brachers timer bliver læst af skolens egne lærere indtil endnu en medarbejder kommer fra Sydafrika.


 

ABC på engelsk

11 elever fra Juniorlærecenteret har haft fest i dag. De har afsluttet deres ABC-kursus på engelsk. I den anledning har det fået udleveret et diplom, og vi har holdt en lille fest for dem.

Nu skal de videre med noget, som kaldes "Advanced lessons" og samtidig skal de til at læsetræne på engelsk i lærecenteret med engelske science-PACEs. Det bliver en spændende udfordring for eleverne.


 

Forældremøde

Så er det på tirsdag, den 2. september kl. 19, at vi mødes til dette skoleårs første forældremøde. Velkommen til orienteringsmøde og fællesskab. Der er hjemsendt brev med alle eleverne, så forældrene er orienteret om begivenheden.

Hjertelig velkommen!

 


 

Danmarkspræmiere

Som et led i Gideonskolens ønske om at have et SCIENCE-VÆRKSTED opstilles der et Mini-planetarium på Gideonskolen, som eleverne vil blive præsenteret for fredag, den 12. september.

Det er første gang det sker i Danmark. Det er Tycho-Brahe Planetariet i København, som har erhvervet sig et sådant mobilt planetarium. Det opstilles på Gideonskolen som en Danmarks præmiere. Det glæder vi os til.

Husk i øvrigt, at det er i disse dage, at planeten Mars kan ses tættest på jorden.

 


Klik på billedet for mere information om Mars

 

Godt klaret

I tirsdags fik vores nye børnehaveklasse det første "Godt Klaret" for afslutningen af deres første PACEs. Det er som altid en særlig fest. 

Store projekter

Det er store projekter som udføres i sandkassen - og det koster arbejdsindsats at få bjerglandskabet formet. Her er et lille glimt af det.