NYHEDSBREV

Nr. 25 - 22. august 2003


Fred og glæde

Som alle forældre ved, læser vi hver morgen et lille udvalgt afsnit fra Bibelen sammen med eleverne. I denne måned er det hentet fra Paulus brev til Filipperne kapitel 4 og vers 4 til 8.

Det er et kendt afsnit, hvor vi opfordres til at være glade - fordi vi har så meget at være glade for. Vi opfordres til at give vore bekymringer til Gud, som i stedet vil give sin fred i vore hjerter og tanker. Vi opfordres til at vælge det, som er godt og det, som er værd at rose - og lade alt det andet ligge.

Det har været et dejligt tema, som vi har valgt netop til en skolestart, fordi det på så positiv en måde slår tonen an til et nyt skoleår.

 

5. september

For alle skoler er 5. september en vigtig dato. Den dag "tælles" alle børn på skolen. Vi skal sende besked til kommunerne, som fører kontrol med opfyldelse af undervisningspligten. Vi får tilskud i forhold til det antal elever, som er indskrevet denne dag. For Gideonskolens vedkommende vil elevtallet være 135 elever. Det er også skæringsdatoen for indberetning af mange oplysninger om skolens drift.

Vi nærmer os 5. september og glæder os over, at have et flot elevgrundlag også i dette skoleår. Tak til alle forældre for at have vist os den tillid.

En Bibel er en god ting

Som I ved, bruger vi Bibelen meget på Gideonskolen. De fleste børn har derfor også deres egen Bibel. Vi har fået en god aftale om køb af Bibler og kan derfor tilbyde en ny Bibel i paper-back udgave til 100,- kr.

Vi ønsker meget, at alle vore elever har en sådan Bibel. Det behøver ikke være en ny, men det skal være den nye udgave. Det er praktisk at alle børnene har den samme udgave af Bibelen.


 

Så er det slut

I dag har vi modtaget de sidste ansøgninger om Fripladstilskud i dette skoleår. Fredag den 22. august er sidste frist. Vi skal nu gennemgå ansøgningerne og sende dem videre til Fripladsudvalget, som vurderer behovet i Gideonskolens forældre-kreds.

Til december får vi besked om dette års bevilling, og senest den 31. januar skal vore forældre informeres om deres eventuelle andel i fripladstilskuddet.

 

 

Forældrekursus

Så er det i morgen, lørdag, den 23. august kl., 09:00 vi mødes med alle nye forældre til forældrekursus.

Vi mødes til morgenkaffe. Derefter er der en præsentation af Gideonskolens historie, og hovedtankerne bag A.C.E. Kurset afsluttes med en lærecenter-oplevelse, hvor forældrene prøver at arbejde på børnenes vilkår. Vi glæder os til at mødes med de nye forældre. Hjertelig velkommen!


 

Forældremøde

Tirsdag, den 2. september kl. 19. Alle skolens forældre inviteres hermed til dette skoleårs første forældremøde. Det er et orienteringsmøde, hvor der gives en fælles orientering og bliver mulighed for at møde barnets kontaktlærer. Der servers kaffe/the og der er frit samvær i den forbindelse. Hjertelig velkommen!

 

I røg og damp

Her er et lille glimt fra den nye fysik undervisning "El- 7" med vore elever fra 5. klasse. Det er noget, de kan lide, og det er spændende.