NYHEDSBREV

Nr. 23 - 8. august 2003


 

Velkommen i skole

Vi byder alle vore elever og familier varmt velkommen til det 7. skoleår på Gideonskolen. Velkommen til alle - både nye og gamle elever.

Vi måtte åbne foldedøren for at få plads til de mange elever og gæster, da skolen startede i tirsdags.

Tilgangen af elever er primært på de små klassetrin, og enkelte er kommet til på mellemklassetrinnet.

Else Lange åbnede skoleåret med en varm opfordring til at være "lys og salt". Det er der brug for både på og udenfor skolen.

Så er det 7. skoleår startet, og vi glæder os til at udfordre vore elever til engagement - både fagligt og i medvirken i skolens hverdag på mange måder.

 

Nye lærer

Det er en stor glæde at medarbejderstaben er udvidet. Vi byder dels velkommen til "gamle" kendinger: Connie Leifsson og Anita Sonne, men også til de helt nye ansigter. Strange Møller Christensen og Finnur Petterson vil bl.a. bidrage på de naturvidenskabelige og samfundsrelaterede områder på skolen. Velkommen også til Christa Viljoen, som gæster os fra Sydafrika.

 

Introduktion og opstart

Denne uge har været opstart på mange ting i elevernes hverdag. Vi har opfordret eleverne til at give sig selv en udfordring, som "forskrækker" og inspirerer. Vi tror, at de kan nå mange og derfor er det vigtigt at starte med høje mål.

Skolens idrætsundervisning er kommet godt i gang, og flere af de kreative og praktiske fagområder starter i næste uge.Skolens udstyr

Vi har sørget for nyt sand og nye udendørs legeting. Der er kommet flere stole og borde til spisesal og grupperum. De nødvendige hjælpemidler i grupperummene er forbedret, så debat og engagement kan ske på en kvalificeret måde. Der er fortsat noget på vej, som kommer snart.

 

Vi minder om

Tilmeldinger til SFO er ved at være slut. Hvis forældre mangler at aflevere oversigt over benyttelse af SFO, minder vi om, at det skal gøres nu.

Ansøgning om befordring er også ved at være op over. Vi har løbende ansøgt om HT-skolekort for vore elever, og kortene kommer meget hurtigt.

 

Fripladstilskud

Hvis man ønsker at ansøge om andel af skolens fripladstilskud, så skal det ske snarest muligt og senest den 22. august 2003.

Ansøgningen findes i skolens startpakke, og skal vedlægges kopi af forældrenes årsopgørelse til fra skattevæsenet for 2002. 

En veludstyret arbejdsplads

Det er en stor hjælp med en veludstyret arbejdsplads for at få det daglige arbejde til at glide let fra hånden.De små ting kan blokere for en effektiv indsats. Derfor er blyanter, viskelæder, lineal, kuglepen bare noget, som skal være det.

 

Forældrekursus

Det første forældrearrangement er lørdag, den 23. august, hvor alle nye forældre sammen med de forældre, som måske mangler fra tidligere, mødes til en kursusdag fra kl. 9 - ca. 14. Mere om dette senere.