NYHEDSBREV

Nr. 19 - 28. maj 2003


Kristi Himmelfartsdag

I morgen er det Kristi Himmelfartsdag. På denne dag for mange år siden mødtes Jesus med sine disciple for sidste gang efter sin opstandelse og før han for til himlen. Det var ved den anledning, at han udtalte "Missionsbefalingen". Han sagde til sine disciple i Mathæusevangeliet kapitel 28 og vers 18-20: " Mig er given al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt de, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende."

Disciplene skulle vente i Jerusalem indtil pinse, hvor Helligånden kom til dem. Derefter startede en missionsaktivitet, som ikke er ophørt siden. Det gælder fortsat for alle, som har valgt at tro på Jesus Kristus som deres frelser, at de inviteres til at være en del af de mange, som fortæller andre om Guds frelses til alle mennesker ved troen på Jesus Kristus. Det gør vi også på Gideonskolen.

 

Fri på fredag

Skolens elever har fri på fredag, den 30. maj. Det kan blive en lille miniferie sammen med week-end’en. God miniferie. 

Hilsen fra USA

Else Lange sender varme hilsener til alle fra USA. Rejsen gik godt, og Else Lange er midt i den store internationale elevkonference. Det er en særdeles spændende oplevelse, som vi gerne tilbyder vore elever at være med i.

Forældre, som har lyst til at følge lidt med i aktiviteterne, kan se videoklip fra konferencen på internetadressen: www.aceministries.com. Vi glæder os til at følge med og høre Else Langes rapport, når hun kommer tilbage igen i næste uge. 

Zoologisk Have

På mandag, den 2. juni 2003 har vi arrangeret den årlige tur til Zoologisk Have for alle vore elever. Turen foregår i skoletiden. Eleverne møder til sædvanlig tid. De skal have madpakke - og noget at drikke med.

Vi kører i bus til Zoologisk Have. Skolen har lejet en bus, som kører nogle gange frem og tilbage, så alle kommer frem.

Vi har tid hos skoletjenesten til tre samlinger. Det betyder, at de fleste elever får den oplevelse med. Men der vil også være nogle grupper, som ikke kommer med til det i denne omgang. Der er dog meget at se og opleve, og vi glæder os til en spændende dag med eleverne i Zoologisk Have. 

HUSK Store arbejdsdag

Tak til de mange, som har lovet at hjælpe os i dag og på fredag. Vi glæder os til at få skolens gulve renset og poleret. Det vil højne kvaliteten og kommer til at lette rengøringen i meget lang tid. Velkommen også på fredag, den 30. maj 2003 fra kl. 09:00.

 

Juni 2003

5. juni: Grundlovsdag - der er skoledag indtil kl. 12.

9. juni: Pinsedag - der er fri fra skole.

14. juni: kl. 10 - 12: besøg af de nye børnehaveklasseelever.

19. juni: kl. 15:30 - 18: afslutningsfest med spisning.

20. juni sidste skoledag - kun for elever. Skolen lukker kl. 11:00.

Velkommen til månedens arrangementer.