NYHEDSBREV

Nr. 17 - 15. maj 2003


Fotografering

I mandags havde vi besøg af DK-skolefoto, som tog billeder af alle skolens elever. Det var både i grupper og portrætter af de enkelte elever. Det vil vare ca. 14 dage, før vi får billederne at se.

Vi minder forældre om, at man ikke er forpligtet til at købe, hvis man ikke vil have billederne. Man er dog forpligtet til at aflevere billederne, hvis man ikke vil købe dem.

torsdag, den 22. maj 2003 vil fotografen kommen igen kl. 12 for at tage et såkaldt lift-billede. Hvis man ønsker at se, hvordan et lift-billede ser ud, kan man se forsidebilledet på Gideonskolens web-side. Tryk på billedet for at zoome ind.Det går godt

I mandags havde vi Årsmøde på Gideonskolen. Det er en helt speciel anledning til at blive opdateret om skolens pædagogiske og økonomiske situation.

Skolens leder aflagde sin beretning for 2002, og nøgleordene var "konsolidering" og "kvalitet". Der er meget at sige om det forløbne år, og det er spændende at se tilbage og opdage, hvor meget vi har oplevet sammen på Gideonskolen i 2002. Der er lavet et årsskrift for 2002, som blev udleveret til alle tilstedeværende forældre.

Skolens revisor, Søren Jensen, gennemgik regnskabet og orienterede om den meget gunstige situation, som Gideonskolen befinder sig i med en flot egenkapital og et overskud efter afskrivning på ca. 450.000 for 2002. Det var en fin fremlæggelse, og der var ikke mange spørgsmål til det.

En af skolens tilsynsførende, Kai Hansen, bragte en særlig hilsen til forældrene. Kai Hansen er formand for FKF (Foreningen af Kristne Friskoler) og derfor meget involveret i det politiske arbejde omkring de frie skoler. Det blev til meget vigtige og nyttige beskrivelser omkring de frie skolers aktuelle situation.

Samtidig blev tilsynsrapporten om Gideonskolen fremlagt. Det er en klar og entydig rapport, som konstaterer, at Gideonskolen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Rapporten kan læses i sit fulde omfang på skolens hjemmeside, tryk HER.

Skolens bestyrelse er uændret. Henrik Due Jensen var på valg og villig til genvalg, og blev valgt med akklamation.

Mødet blev afsluttet med videopræsentation fra den seneste lejr på Hvidekilde. Se et lille klip - tryk HER.

Det blev et godt og indholdsrigt årsmøde.

Slutspurt

Der er ikke lang tid tilbage af dette skoleår. Vi har indledt slutspurten og opfordret alle vore elever til at sætte tempoet op for at når en ekstra god afslutning på dette skoleår.

Rigtig mange elever ligger godt, og mange flere kan nå deres faglige niveau ved en ekstra indsats i de sidste uger. Det vil vi gerne hjælpe dem med. Tak til alle forældre, som har sagt "ja" til at være med i slutspurten.

 

Store Bededag

I morgen er det Store Bededag. Derfor er der fri fra skole. Nyhedsbrevet sendes med hjem i dag, så vi kan opdatere alle om store og mindre begivenheder på Gideonskolen.


Bonusbutik

I dag har der været bonusbutik. Alle elever har haft lejlighed til at omsætte deres bonus til nyttige og praktiske ting i bonusbutikken. Tak for en solid indsats, kære elever. 

Store arbejdsdag

I forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, torsdag, den 29. maj 2003 vil vi bede forældre om hjælp til rengøring og polering af skolens gulve. Vi starter onsdag eftermiddag og hviler Kristi Himmelfartsdag, og så går det løs igen om fredagen, som ellers er en skolefridag.

Der sendes nærmere besked om dette, så man kan melde sig til.