NYHEDSBREV

Nr. 16 - 9. maj 2003 

4 minutter

Det tog fire minutter at tømme skolen for elever, da vi i onsdags havde brandøvelse. Vallensbæk kommunes brandvæsen kom uanmeldt og afprøvede skolens evakueringsinstruks.

Vore elever handlede med det samme, da alarmen gik, og alle fulgtes med deres lærere til opsamlingsstedet på den anden side af parkeringspladsen. Der var fornuftig ro og orden, og alt forløb uden problemer.

Ved medarbejdermødet om eftermiddagen deltog brandinspektøren og evaluerede øvelsen med skolens medarbejdere. Vi har aftalt, at alle skolens medarbejdere får et kursus i elementær brandslukning. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt. 

Fotografering

På mandag, den 12. maj 2003, er der skolefotografering. Alle elever har modtaget information, og de fleste har afleveret den hjemsendte talon. Fotografen vil tage billeder af skolens forskellige grupper og af eleverne enkeltvis i forhold til den aftale, forældrene har lavet.

Vi minder om, at man ikke er forpligtet til at købe billederne. Man har ret til at se dem og først derefter beslutte sig. Hvis man beholder billederne, skal man betale. Hvis man afleverer billederne, skal man ikke betale. Billederne skal i givet fald sendes tilbage til Dansk Skolefoto.
 


 

HT-skolekort

Det er nu tid til at ansøge om skolekort til næste skoleår. Det gælder alle nuværende elever. Vi har bestilt kort til alle elever, som fortsætter efter sommerferien.

Vi skal alligevel bede alle forældre om at udfylde og returnere det fortrykte skema, som hjemsendes i dag. Skolen skal have det tilbage, for at bestillingen er effektiv.

Også i næste skoleår er befordringsordningen gratis for forældrene.

Hvis HT-kortet bortkommer, så man skal have et nyt, kostet det 100,- kr for et erstatningskort.

 

Årsmøde

Så er det på mandag, den 12. maj 2003 kl. 19 vi ses til skolens årsmøde. Tak til de mange, som har lovet at bage og komme med brød.

Vi glæder os til at se rigtig mange til mødet. Skolens revisor vil præsentere det godkendte regnskab for 2002. Skolens tilsynsførende har udarbejdet en fælles erklæring, som fremlægges på mødet af Kai Hansen. Han er også formand for FKF (Foreningen for kristne Friskoler) og vil bringe en hilsen til skolens forældre med et aktuelt glimt for dagens politiske situation for de frie skoler.

Vi har gjort klar til præsentation af et kort videoindslag fra lejrskolen på Hvidekilde.

Varmt velkommen!


 

Engelsk i 1. klasse

I næste uge starter skolens ABC-grupper på engelsk. Melody Bracher starter med programmet "Speaking English", som skal give eleverne en indføring i det engelske sprog.

 

Bonusbutik

Der afholdes bonusbutik på torsdag, den 15. maj 2003 - i næste uge.

 

Næste skoleår

Tirsdag, den 5. august 2003 begynder næste skoleår. Planen over ferier og fridage er færdig nu, og vil inden længe være tilgængelig på vores hjemmeside.