NYHEDSBREV

Nr. 14 - 28. april 2003Lejrskole i sol og sommer

I fredags kom vi tilbage fra Hvidekilde. Vi havde tilbragt fire dage på lejrskole med alle skolens elever fra BH til 10. klasse. Det har været en af de bedste lejre, vi har haft til dato.

Solen skinnende fra en skyfri himmel alle fire dage. Det var varmt - flere dage over 20 grader. Vi så ikke en regndråbe, og det var en særlig velsignelse på en lejr, hvor temaet var "Træ og træer".

Eleverne havde tilbud om mange forskellige workshops, som var rettet mod vore forskellige aldersgrupper og deres talenter. Her er nogle af de forskellige muligheder:Der laves skilte med stammenavne til gruppen.


Der laves bukke og ophæng til skiltene.


Der laves banner til stammens fane.


Der laves papir - med et personligt præg.
 

Og det er så kun nogle få af de mange aktiviteter, som prægede lejren.

Der var mange slags sportsaktiviteter og lege. Vi havde skovløb og skovture for alle aldersgrupper, og fra naturskolen kom Jørgen og hjalp os til en endnu større forståelse af skovens betydning og miljø. Alle elever - som havde lyst til det - prøvede rapelling - at klatre i træer ved hjælpe af et særligt hejseværk. En stor del af eleverne kom 11 m op. Det er vist nok en oplevelse, som de ikke glemmer foreløbig. 

Bedst

Vores bibelsamlinger var en gennemgang af nogle af de "små" profeter i Det gamle Testamente, bl.a. Mika, Zakarias, Amos m.fl.

Temat blev båret af overskrifter som: Bedst i de små ting. Bedst i tilgivelse, Bedst i Guds styrke.

Også i disse samlinger oplevede vore elever en glæde og udtrykte begejstring i sang og liv. 

Evolution og Skabelse

torsdag, den 1. maj får vi besøg af lektor Henrik Brohus fra Aalborg Universitetscenter. Han vil give vore ældste elever en baggrund for forståelse af både evolution og skabelse. Derefter vil han analysere de to teorier og forklare lidt om de problemer, der er, når man arbejder med tro og viden.

Arrangementet forventes at tage 2-3 timer for vore elever. Det bliver tilrettelagt med hensyntagen til denne aldersgruppe specielt.

 

AFTENARRANGEMENT for FORÆLDRE

Interesserede forældre er velkommen til en lidt kortere præsentation af Evolution & Skabelse.

Det bliver kl. 19:00 og varer til kl. 21. Der serveres kaffe m brød i den anledning. Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding.

 

Årsmøde

Mandag, den 12. maj 2003 kl. 19.

Vi beder alle skolens forældre om at reservere denne aften på Gideonskolen.

Skolens beretning for 2002 bliver præsenteret og regnskabet forelægges af skolens revisor.

Planer for det næste skoleår forelægges, og vi regner med at vise glimt fra den netop afsluttede lejrskole på Hvidekilde.