NYHEDSBREV

Nr. 12 - 4. april 2003 

En spændende oplevelse

Sidste fredag havde vi besøg af major Sven Straarup fra Dronningens Livregiment. Han har været udstationeret som FN-soldat i Afghanistan, og fortalte som sit arbejde for Danmark med genopbygning af dele af Kabul og hjælpearbejde i almindelighed

Det gjorde store indtryk på vore elever, og der varm en fin dialog med mange relevante spørgsmål. Tak for det. 

Nye bænke og borde

Vi har modtaget en gave med nogle bænke/borde, som lige nu er sat på flisearealet foran skolen. Med det fine vejr, vi har haft i denne uge, er det flittigt blevet benyttet.

Det er en fornøjelse af se, hvordan også det ydre på skolen begynder at tage form.

Fra anden side har vi fået forærende et par legehuse, som vi snarest vil sætte op på det grønne areal på den anden side parkeringspladsen.Val - Graham - Pam Yoko

ACE-konference

Så er det i dag vores konference starter. Vi forventer ca. 75 gæster fra ind- og udland. Nogle af dem kom allerede i går, og andre kommer i løbet af dagen. Konferencen starter kl. 13, og derfor har vi reduceret SFO'en til det mest nødvendige. Tak til alle jer forældre for jeres forståelse og hjælp. 

Lejr på Hvidekilde

I dag har alle eleverne fået information om lejren på Hvidekilde. Den finder sted lige efter påske fra tirsdag, den 22. april til fredag, den 25. april.

Prisen er også denne gang sat til 250,- pr. barn. Foruden de almindelige oplysninger - som de fleste forældre kender til allerede - har vi hjemsendt en pakkeseddel, så alle kan se, hvad vi skønner vigtigt at have med. Der står også, hvad vi ikke vil have med på lejren.

Der må højst medbringes kr. 50,- som lommepenge. Man er meget velkommen til
at medbringe mindre.

Der er en oplysningsseddel, som skal udfyldes og afleveres sammen med betalingen.


Revision og regnskab

Skolens bestyrelse havde møde med revisoren i tirsdag om skolens regnskab for 2002. Resultatet er særdeles flot, og revisorens meldinger til os om skolens status og arbejde i øvrigt er meget positivt. Vi glæder os til at præsentere det nærmere ved vort årsmøde, som er planlagt til mandag, den 12. maj 2003 kl. 19. Reservér venligst dagen.

 

Påske - og SFO

Vi minder om SFO i forbindelse med påskeferien. Der er åbent på følgende dage: Mandag - Tirsdag - Onsdag, den 14.- 15. - 16. april 2003. Forældre, som er interesseret i at benytte dette tilbud skal give besked til Britta Christensen senest på mandag, den 7. april 2003. Der skal mindst være 5 elever for at der er åbent.
 

Velkommen til Påskegudstjeneste

Torsdag, den 10. april kl. 18:30 - 20.
Graham Yoko taler, skolens elever medvirker. Alle skolens familier er velkommen.