NYHEDSBREV

Nr. 05 - 7. februar 2003Tilflugt og styrke

"Midtvejsmødet" i tirsdags blev holdt under temaet: "Herren er min tilflugt og min styrke.." I tider med ro og fred er det godt at vide, og i tider med udfordringer er det endnu bedre at vide. Hos Gud er der ingen forandring, og når vi har valgt at bygge vores personlige liv og skolens liv på den grundvold, så giver det en sikkerhed og stabilitet under alle forhold.

Det var - som altid - en stor glæde at mødes med de mange forældre. Det var spændende at kunne orientere om elevudviklingen og behovet for indretning at et nyt lærecenter til næste skoleår. Det er undertiden lidt trist at måtte afvise mange nye henvendelser eller henvise dem til ventelisterne, som er meget omfattende.

Der var stor opmærksomhed og engagement i orienteringen om den igangværende dialog med Undervisningsministeriet. Vi ønsker at være gennemsigtige og vil meget gerne bidrage til øget forståelse af, hvad ACE er, og hvordan vi bruger det på Gideonskolen.

Alle fik lejlighed til at se nærmere på de mange beskrivelser, som er lavet om skolens udvikling og målsætninger, og forældre som ikke kunne være med er meget velkommen til at se nærmere på skolens hjemmesider.

Også i år vil vi bede alle forældre om at genindskrive deres børn til næste skoleår. Vi synes, at det er en rigtig god idé at stoppe op og tænke efter og vurdere med henblik på næste skoleår. Det vil ske i forbindelse med konsultationerne i marts.

Skolens økonomi for 2002 ser fornuftig ud. Vi forventer at regnskabet viser et pænt overskud i lighed med sidste år.

Tak for de mange opmuntringer ved mødet. Det er godt at vide, at vore forældre står bag os.

 

Besøg fra Herning

I onsdag havde vi besøg fra Josuaskolen i Herning. Det blev en udbytterig og givende dag, og vore venner tog hjem med mange informationer og noget betydningsfuldt at tænke på.

Det er altid fornyende at have besøg og fortælle den vision, som bærer arbejdet på Gideonskolen. 

Vi vandt guld

Jubelen ville ingen ende tage, da vore elever kom hjem fra Køge i fredags. Vi havde ikke bare vundet en pokal - men hele to guld-pokaler for vores deltagelse i det indendørs forboldarrangement.

Det var en af mærke-dagene, som giver farve i hverdagen og styrker sammenhold og fællesskab.

Tak til eleverne og til de medvirkende forældre og medarbejdere. Det er en stor opgave at arrangere, derfor skal der også lyde en varm tak til Billesborgskolen, som stod med det store arrangement.

Pokalerne kan se i glasskabet på gangen på Gideonskolen. 

Det er nu, det gælder

Arbejdet med at nå "de daglige mål" er vigtige. Det er forudsætningen for at nå årets mål. Derfor er samtaler omkring dette et ofte tilbagevendende anliggende.

Det gælder på alle niveauer, men er måske især opmærksomhedskrævende på de øverste klassetrin.

Det er vigtigt at vore elever har alle redskaber i orden, så de ikke mangler blyanter, viskelæder og lineal, kuglepen og andre redskaber.

Det kan heller ikke undgås, at eleverne må arbejde med de lidt større opgaver hjemme for at nå det hele. 

Vinterferie

I uge 8 har skolen vinterferie. Det er fra lørdag, den 15. til søndag, den 23. februar 2003. Der er ingen SFO. Vi håber det bliver et nyttigt pusterum i arbejdet på skolen og til gavn for familierne.