NYHEDSBREV

Nr. 03 - 24. januar 2003


De virker ...

Så har vi afprøvet det nye telefonsystem i en uge. Det virker! Det har været rigtig godt at opleve den målrettethed der er i det nye system.

Forældre og andre, som ringer til skolen, kan let finde den person eller funktion, de ønsker eller lægge besked op de forskellige voice mail-bokse.

Sygemelding af elever lægges i en mailboks, hvis det er en helt almindelig situation. Vær opmærksom på, at der så ikke er betjening på fra en medarbejder, men det er besked, man afleverer.

Hvis forældre føler sig usikre på betjeningen er man meget velkommen til at give udtryk for det.Telefoncentralen med krydsfelt!
 

Fripladstilskud

Vi har modtaget 31.500,- som fripladstilskud. Det skal fordeles af skolens bestyrelse mellem forældre, som har ansøgt om det. Beløbene skal sendes til forældrene eller modregnes i skyldige skolepenge inden den 1. februar.

I tirsdags besluttede bestyrelsen, hvordan pengene skal fordeles, og besked om dette sendes til de berørte forælde i løbet af næste uge. 

Bonusbutik

I dag havde vi årets første bonusbutik. Det er et overdådigt tilbud til alle vore elever. Eleverne har siden efterårsferien samlet bonus sammen, og i dag blev de omsat i ting og sager.

Tak til forældre, som har hjulpet os til forskelligt interessant, som er tilbudt eleverne.

Det er altid en festdag, når der er bonusbutik. 

Vi er klar til fodbold

I denne uge blev idrætsundervisningen lidt anderledes. De elever, som skal spille sammen på den store indendørs idrætsdag i Køge, kunne træne i tirsdags og onsdags. Det kommer de også til i næste uge. Træningen foregår på Egholmskolen, og det har været nogle festlige samlinger.

På fredag, den 31. januar 2003 møder eleverne til sædvanlig tid. Alle, som skal deltage i idrætsdagen kører kl. 08:30 med bus til Ravnsborghallerne i Køge. Man skal huske idrætstøj og madpakke og noget at drikke. Vi er færdige og kører tilbage fra Køge kl. 13:30. Det kan være, at eleverne først kommer til Gideonskolen mellem kl. 14 og 14:30, men det afhænger af trafiken.
 

Midtvejsmøde

I løbet af næste uge sender vi nærmere besked om forældremødet tirsdag, den 4. februar kl. 19:00

Vi har kaldt det "Midtvejsmøde", fordi det er midt i skoleåret.

Der bliver en orientering om skolens samlede situation. Vi forventer at give en opdatering omkring besøget fra Undervisningsministeriet og den fortsatte medieopmærksomhed.

Vi fortæller om de mange initiativer, som er taget og giver et overblik over økonomi, elevforhold og personale.

Det er med andre ord et vigtigt møde, som vi beder alle forældre om at deltage i.

Der bliver serveret kaffe/the m.v. og skolens medarbejdere og bestyrelse er med, så samtalerne omkring bordene kan blive målrettet omkring skolen, hvis der er brug for det. 

Dato-plan

Midtvejsmøde tirsdag, den 4. februar 2003 kl. 19:00
Vi beder forældrene om at reservere aftenen.

Vinterferie (uge 8)
Lørdag 15. februar til søndag 23. februar.
(Husk, at SFO’en er lukket i vinterferien)

Undervisningsrapport hjemsendes mandag, den 3. marts 2003

Konsultationer onsdag og torsdag, den 5. og 6. marts 2003