NYHEDSBREV

Nr. 30 - 27. september 2002


Så er der lejr

På mandag, den 30. september 2002 mødes vi på Brøndby Strand Station - bagved - kl. 8:30. Også denne gang har vi fået en lastbil til at hjælpe med transport af bagagen. Når alle er kommet vil vi gruppevis gå op på stationen og tage S-toget til Hillerød. Derfra skal vi med lokal-toget til Kagerup Station.

Eleverne må gerne have rulleskøjter med på lejren.

Hvidekilde er en utrolig dejlig lejr. Det er en af de få lejre i Danmark, hvor hele Gideonskolen kan være samlet. Det glæder vi os til. Lejren vil have mange aktiviteter. Nogle af dem er med henblik på en efterårssamling for forældre og børn lørdag, den 2. november 2002, hvor vi planlægger en høst-gudstjeneste. Andre aktiviteter er for at give lejren et godt indhold.

Vi kommer tilbage fredag, den 4. oktober 2002 med S-tog kl. 12.01 til Brøndby Stand Station. Eleverne har fri, når de kommer hjem. Der er dog åbent i skolens SFO for de elever, som senest i dag har tilmeldt sig til Britta Christensen. 

Alpha-kursus udsat

Det planlagte alpha-kursus er udsat. Der var kun ganske få tilmeldte deltagere, og vi venter på et bedre tidspunkt til det. Vi arbejder også med tanken om en mere punktvis samling, men det vil vi vende tilbage til senere. 

Zoologisk Have

En del af skolens elever havde privilegietur til Zoologisk have sidste fredag. Vejret var fantastisk og det var en rigtig god oplevelse for eleverne. Sensommeren bød på mange fine indtryk fra dyrenes verden, som passer godt ind i skolens behov for opdagelse og oplevelse. Det var juniorlærecenteret og enkelte elever fra det store lærecenter, som var i Zoologisk have sammen. 

Havnerundfart

Eleverne i forskole og børnehaveklasse var i torsdags på en særligt tilrettelagt havnerundfart. Vejret var fantastisk og eleverne nød den dejlige sejltur. 

Nye forældre

I går havde vi introduktion til Gideonskolen for omkring 25 nye forældre. Det er en opsamling af interesserede forældre som ønskede at vide mere om Gideonskolen. Nogle af disse har ventet på dette siden skoleårets begyndelse. En stor del af dem ønskede ansøgningsskema. Desværre er vores aktuelle mulighed for at modtage elever ikke ret stor, men vi skriver gerne op på venteliste.

 

PACE-betaling

I løbet af de næste par uger vil vi klargøre opkrævninger for eleverne forbrug af PACEs. Det gælder perioden fra sommerferien indtil nu. Vi beder forældrene om at betale disse regninger sammen med skolepengene for oktober.

 

Efteråret er på vej

Vi fik i går en lille forsmag på efteråret. Da eleverne i almindelighed skal lege ud i frikvartererne, er det godt med overtøj, som passer til årstiden. I rigtig dårligt vejr er eleverne indenfor med passende aktiviteter.