NYHEDSBREV

Nr. 29 - 20. september 2002


Slidt op

Tæppet på skolens fodboldbane bruges hver dag - mange gange om dagen af mange drenge og piger, som ikke sparer på kræfterne. Nu kan det næsten ikke repareres mere.

Henry Jakobsen har lovet at levere nye tæpper til fodboldbanen, Det bliver sikkert i ugen efter lejr-skolen. Det vil ikke koste os andet en arbejdet med at lægge det på. Vi er meget taknemmelige for den håndsrækning, som vi har fået.

Der bliver brug for hjælp fra forældre, så vi kan få lagt det på i en fart. Vore spille-glade elever ser frem til en ny belægning.

 

Lejrskole

I dag har alle skolens elever fået indbydelse med hjem vedrørende lejren på Hvidekilde. Vi skal afsted på næste mandag, den 30. september og kommer tilbage fredag, den 4. oktober 2002.

Skolen elever har fri, når de kommer hjem. Der er åbent i skolens SFO for dem, der ønsker det, men vi beder om tilmelding til det, så vi kan planlægge det på forhånd. Tal med Britta Christensen.

Lejren koster ligesom tidligere kr. 250,- pr. barn. Der kan højst medbringes kr. 50,- til lommepenge, som skal deponeres i lejrens slikbutik. Derfra vil der kunne købet for ca. 10,- kr om dagen.

Der er en oplysningsseddel, som venligst bedes udfyldt og afleveret sammen med betaling for lejren og lommepenge senest på fredag, den 27. september 2002.

 

Personalia

Lissette Jensen har ønsket at fratræde sin stilling på Gideonskolen til 1. oktober. Både Lissette og Michael Jensen er glade for Gideonskolen. Vi vi forstår og respekterer Lissettes ønske, som bl.a. har at gøre med det forløbne års sygdom.

Vi ser frem til at Michael og Lissette Jensen fortsat vil støtte og hjælpe os på andre områder.

Gillian Smook er en ny medarbejder fra Sydafrika, som ankommer den 2. oktober. Hun har specielt søgt om at komme til os. Hun er lærer på en Sydafrikansk ACE-skole og har selv været elev i 13 år på en sådan skole. Vi glæder os til at byde vores nye medarbejder velkommen.

Vi har brug for hjælp med indkvartering. Hvis der blandt vore forældre er nogen som har lyst til at opleve velsignelsen ved at have en medarbejder boende, så hører vi meget gerne fra jer.


Tillykke

Det sket tit, at vi får lov til at ønske vore elever tillykke med fødselsdagen. Der er en særlig feststemning over sangen og hilsenen fra skolen til fødselsdagsbarnet. Forældre, som har overværet dette, oplever en varm stemning og et velment tillykke på dagen.

 

  

Georg Stage

Vore elever havde en meget fin oplevelse ved besøget i sidste uge på skoleskibet "Georg Stage".

Flere af dem var klar til at påmønstre for at få den særlige erfaring og oplevelse med. Måske bliver det alvor en dag. 

Udflugt

I går var forskolen og børnehaveklassen på havnerundfart. Det blev en rigtig festlig dag med sjove oplevelser.

Vejret var fantastisk og eleverne nød de frie omgivelser og muligheder. Tak til Lene & Stendor Johansen for at formidle denne fine tur til dem og hjælpe os med arrangementet.