NYHEDSBREV

Nr. 28 - 13. september 2002


September måned

September måned er en god måned. Der er ingen skolefridage, og der er mange uger til at nå langt med både de faglige og kreative mål på Gideonskolen.

Vejret har været rigtig dejligt, og meget tyder på at det fortsat vil smile til os fra en skyfri himmel.

Vi inspirerer vore elever til at finde deres daglige rutiner, så målene nås og udviklingen går flot fremad. Langt de fleste har styr på det, og de sidste motiveres til øget indsats. Vi beder også forældrene om at hjælpe os. Det er vigtigt at rytmerne hjemme passer sammen med skoledagene. Tak for en fin opmærksomhed på det.

Mange nye henvendelser

Selv om vi er startet og skolen stort set er fyldt op, så har der også i de senere uger været en del henvendelser fra forældre, som ønsker deres børn på Gideonskolen. Vi har valgt at samle lidt sammen på det, og finder i september en sen eftermiddag, hvor vi kan invitere de nye, interesserede familier til en orientering.

 

Georg Stage

I dag har nogle af vore store elever været på besøg på skoleskibet "Georg Stage". Skibet er lagt op for vinteren og ligger på Holmen i København. Alligevel har vi fået lov til at komme om bord med en udvalgt gruppe elever. Det er interessant at fornemme livet om bord på et sejlskib. Tak til forældre, som har banet vej for denne mulighed.

Stjerneløb

En anden gruppe elever har i dag været på "Stjerneløb" omkring skolen.

Det er elever, som har haft privilegier i denne uge, og som derfor har fået denne ekstra oplevelse.

Vi kan ikke love, at vi hver uge er i stand til at tilbyde noget helt specielt til eleverne, men vi vil bede forældrene om at hjælpe os med at finde gode oplevelser til elever med privilegium.

 

Lejrskole

Vi er nu i gang med den tidlige forberedelse til lejren på Hvidekilde. Lejren koster kr. 250,- pr. barn ligesom tidligere.

Det bliver en lejr med træning til en efterårsgudstjeneste for skolens familier, når vi kommer hjem, og med en del forskellige work-shops - lidt i lighed med det, vi lavede i foråret på Hvidekilde.

Lejren starter mandag den 30. september og slutter fredag, den 4. oktober. Vi er hjemme ca. kl. 12:30.

Elever, som har brug for SFO, når vi kommer tilbage bedes venligst tilmelde sig specielt til Britta Christensen, så vi kan planlægge dagen.

 

 

Alpha-kursus

Så er det ved at være sidste udkald til efterårets Alpha-kursus. Den første aften er torsdag, den 26. september 2002 kl. 18:30. Forældre, som gerne vil være med, og som ikke endnu har tilmeldt sig, bedes venligst gøre det i løbet af næste uge.