NYHEDSBREV

Nr. 27 - 6. september 2002Fuld opbakning

Der var fyldt godt op i festsalen til forældremødet i tirsdags. Det var dejligt igen at møde en stor del af skolens forældrekreds.

Mange naturlige emner blev behandlet ved starten af skoleåret, men også pressereaktioner på A.C.E. skolen blev grundigt behandlet. Informationen var bred om de initiativer, der er taget, og en del forældre kommenterede sammenhængen og glædede sig over arbejdet på Gideonskolen, som blev beskrevet som rummeligt og bredt, hvor børnene generelt gik en fin udvikling igennem både personligt og fagligt.

Forældrekredsen tog vel imod et forslag om at udvide skolens tilsyn med formanden for FKF (Foreningen af Kristne Friskoler), Kai Hansen. Da de nye regler blev vedtaget i foråret 2002, tilbød Kai Hansen at stille sig til rådighed.

Forældrene modtog dette med anerkendelse og klap. For at andre forældre også kan reflektere på forslaget, har vi valgt et afvente september måned, før det effektueres. Hvis der er nogle forældre, som gør indsigelser over for forslaget, skal det meddeles skolen snarest.

Tak til jer alle sammen for de mange varme hilsener og skulderklap og opmuntringer. 

Trafikforhold

I onsdags blev trafikforholdene på ny drøftet med Vallensbæk kommune. Igen blev vi mødt med stor forståelse og venlighed, og der arbejdes med at finde fornuftige løsninger.

Som alle ved, har det vores meget store opmærksomhed, at børnene kommer godt frem og tilbage med bus, tog, på cykel eller gående. Der er fortsat behov for forældrehjælp på hjemmefronten, når det gælder om at forberede eleverne til at benytte bus. Tak for en god indsats.

 

Forældrehjælp

En del forældre skrev sig på listerne og tilbød deres indsats, når det var påkrævet både med hensyn til rengøring og vedligeholdelse.

Der er sikkert endnu flere, som vil være med. Derfor vil vi en af de første dage sende brev med hjem, så man kan melde sig til.

 

Alpha-kursus

Vi nærmer os starten på det næste alphakursus. Det starter torsdag, den 26. september kl. 19:00. Vi har givet indbydelse til forældre, som var til stede ved forældremødet, men også andre kunne være interesserede. Derfor vil indbydelsen blive sendt hjem endnu engang i næste uge. Velkommen til kursus. 

 

5. september

I går var det 5. september. Vores elevtal holder samme niveau som sidste år. Der er ganske vist et par elever, som skal flytte skole (ikke på grund af den igangværende mediesituation), men det får ikke nogen indflydelse på antallet. Skolens tilskud vil være baseret på 126 elever. 

 

Programmet fremover

26. september: Alphakursus kl. 18:30

30/9 - 4/10: Lejrskole på Hvidekilde

10. oktober: Alphakursus kl. 18:30

12.-20. oktober: Efterårsferie (ingen SFO)

24. oktober: Alphakursus

29. - 30. oktober: Forældrekonsultation 

Mejeriet i Slagelse

Det var rigtig god oplevelse for vore elever at være på besøg i det gamle mejeri i Slagelse. En kyndig guide førte eleverne omkring, og der var smagsprøver til alle.