NYHEDSBREV

Nr. 25 - 23. august 2002SFO i fuld fart

Der er 37 elever tilmeldt til skolens SFO. Det er langt over vores forventning. Opstarten har været fin. Eleverne har fundet sig godt til rette, og de lærere, som er involveret, nyder at være sammen med børnene.

I begyndelsen af næste uge vil vi give besked til alle involverede forældre om betaling. I slutningen af denne måned skal der betales både for august og for september måned. Fremover skal SFO-betalingen indbetales sammen med skolepengene - altid forud - som betaling for den næste måned.

Spørgsmål til SFO’en kan rettes til lederen, Britta Christensen.

 

Velkommen til kursus

I morgen, lørdag, den 24. august 2002. kl. 09:00 - ca. 14 afholdes forældrekursus. Vi starter med morgenkaffe, og derefter orienteres om skolens historie og filosofi, om materialer og dagligliv.

Det plejer at være en god oplevelse for de involverede.

 

Flot opbakning

I forbindelse med den medieopmærksomhed, som vi har haft i denne uge, er der grund til at rose vore elever rigtig meget. Der har været mange besøg og mange usædvanlige situationer. Det har de klaret fantastisk.

Vi vil også sige tak for den flotte støtte og tillidserklæring fra forældrene - både i forbindelse med læserbreve og personlige samtaler. Borgmester Kurt Hockerup har givet os en fornem opbakning og er klar til at give skolens sin uforbeholdne anbefaling til hvem, der måtte ønske det. Vi er stolte og glade for vores skole og forældrekreds.

Ved det kommende forældremøde vil vi orientere nærmere om situationen. Forældre er fortsat velkommen til at kontakte os med spørgsmål. 

Fuld musik

I går fik vi fløjter til eleverne på blokfløjteholdene. Nu er der musik på skolen. Det bliver godt, når de får lært at spille sammen.

Vi har et lille nødråb omkring guitar-undervisningen. Der er rigtig mange elever, som vil være med, men det er ikke alle, som har en guitar.

Hvis forældre ligger inde med en ældre, men brugbar model, vil vi gerne arve, låne eller købe den, så vi kan tilbyde flere elever at være med.

 

Lejrskole

Så er det afgjort. Hele Gideonskolen tager på lejrskole til Hvidekilde igen i dette efterår.

Vi har fået lov til at leje Hvidekilde i uge 40 fra mandag, den 30. september til fredag, den 4. oktober. Det er lidt tidligere end sidste år, og vi håber på, at det gode vejer ikke er brugt op inden.

De fleste elever har været med før, og vi glæder os til at have alle med igen - både store og små.

Der kommer nærmere information om dette til det kommende forældremøde.

 

Forældremøde

Tirsdag, den 3. september 2002 kl. 19 - 21 afholdes det første forældremøde i dette skoleår.

Det er et informatonsmøde både for alle generelt og for det enkelte lærecenter. Der kommer nærmere information.

Reserver datoen. Alle forældre er inviteret.