NYHEDSBREV

Nr. 24 - 16. august 2002 

Nu kører det

Så blev endnu en skoleuge lagt bag os. I denne uge startede idrætsundervisningen. Alle elever i ABC-gruppen, juniorlærecenteret og C1 (5. klasse) har været til svømning. De fleste startede i onsdags, men ABC-gruppen startede i dag. Det har været rigtig godt, og både elever og medarbejdere give gode meldinger tilbage.

For de øvrige elever i det store lærecenter var der idræt i tirsdags (pigerne) og onsdags (drengene). Også det har fungeret godt.

Vi minder elever og forældre om, at der skal medbringes svømme- eller idrætstøj til de rigtige dage.

Husk håndklæde og evt. shampoo mv.

Alle dansk- og engelskgrupper har fungeret fra denne uge, og vore elever begynder at blive dus med deres skema og vænner sig til de nye muligheder i lærecenteret.

Vi er stort set færdige med testning af vore nye elever og vil bede forældrene om at aftale tid til samtale om resultaterne af disse prøver. 

Forældrekursus

På næste lørdag, den 24. august 2002 kl. 9 - ca. 14 mødes vi med alle nye forældre og med forældre, som ikke kunne deltage sidste år.

Kurset er obligatorisk og en introduktion til skolens undervisningssystem, som almindeligvis kaldes A.C.E. Vi vil give en baggrund for skolens filosofi og pædagogik og orientere om den daglige arbejdsform. Forældrene vil selv få lejlighed til at "prøve flagene". Der sendes nærmere beskrivelse og tilmeldingstalon med eleverne hjem på mandag. 

Besøg fra Politiken

I går havde vi besøg af en journalist og en fotograf fra dagbladet Politiken. Man var interesseret i at skrive lidt om skolens undervisningssystem og bl.a. om Gideonskolen som en af de skoler, der bruger denne undervisning.

Nogle af vore elever dansede og viste lidt af skolens kreative sider til ære for fotografen. Der blev også taget billeder fra lærecenteret og legepladsen. Vi forstår, at artiklen vil være at finde i Politiken på mandag eller tirsdag. Vi håber på, at journalisten har fået gode informationer at bringe videre. Bed for dette! 

Hvad med mælken?

Vores nye køleskab fungerer godt, og eleverne får også i disse varme dage kold og dejlig mælk.

Det er dog ikke alle, som har fået mælk i forhold til deres bestilling og betaling.

Skolen ved desværre ikke, hvilke elever der har bestilt mælk, og som ikke får det. Vi har lister fra Dansk Skolemælk, som viser, hvem der skal have den mælk, vi får hver dag. Vi vil derfor bede forældre om at spørge deres egen dreng/pige, om de får den bestilte mælk. Hvis der er uregelmæssigheder omkring mælkeleverancen, er man velkommen til at kontakte skolen.

 

Forældremøde

Tirsdag, den 3. september 2002 kl. 19 - 21 afholdes det første forældremøde i dette skoleår.

Reserver datoen. Alle forældre er inviteret.

 

Velkommen

På mandag får vi en ny elev. Det er Simone Rasmussen, som skal være elev i det store lærecenter. Vi har Simones lillesøster på skolen i forvejen, og kender derfor familien. Hjertelig velkommen, Simone. Vi glæder os til at se dig og tror, at du vil trives her.