NYHEDSBREV

Nr. 23 - 9. august 2002 

En nyt skoleår

Velkommen til et nyt skoleår på Gideonskolen. Det er det 6. skoleår, som starter nu.

Det var en stor glæde i mandags at byde velkommen til alle vore elever og rigtig mange forældre. Vi har modtaget 17 nye elever, hvoraf de 7 starter i børnehaveklassen, 2 i juniorlærecenteret, 4 i seniorlærecenteret og 4 i forskolen. Det er dejligt at se de nye komme, og de skal være varmt velkomne. Vi glæder os til at opleve, at de føler sig hjemme på Gideonskolen.

Skolens medarbejdere startede i tirsdags i sidste uge for at gøre skolen klar. Vi har byttet lidt rundt på anvendelse af lokalerne til forskolen, børnehaveklassen og ABC-gruppen. Resultatet er blevet rigtig fint, og vi tror, at vore elever falde godt til i de nye omgivelser. 

Velkommen til nye lærere

Vi har specielt budt velkommen til vore nye medarbejdere. Lillian Lögdal er ansat som monitor i juniorlærecenteret. Christina Johansen er også monitor dér, men har også en del andre funktioner i forbindelse med formning og træning. På mandag glæder vi os til at byde Deanna Fletcher velkommen. Hun er en af vore tidligere elever, som nu er klar til at være med som medarbejder på Gideonskolen. Velkommen til jer alle tre. Vi tror, at I har valgt rigtigt, og vi beder om, at I må trives på Gideonskolen.

 

Guds Ord i centrum

Allerede fra første dag har vi sat Bibelen, som er Guds Ord, i centrum. Det er kendt og afholdt af langt de fleste elever, og de nye er godt forberedt. I denne måned har vi valgt at lære et afsnit udenad fra Johannes Evangeliet kapitel 3 og vers 14 til 21. Det er et meget kendt afsnit, som bl.a. indeholder Johs. 3:16, som også kaldes for "Den lille Bibel". Det lyder sådan: For således elskede Gud verden, at gav sin enbårne søn for at enhver, som tror på Ham ikke skal fortabes, men have evigt liv." Eleverne vil sikkert fortælle lidt om det i deres familier. Måske er det en god anledning til at læse det lille tekstaf-snit sammen.

 

Introduktion

I den førstes skoleuge har vi haft en del små introduktioner til nye fag og arbejdsområder.

Kor/drama/dans/musik har fundet en ny form, som tror, at vore elever vil blive glade for. Vi vil lade dem selv fortælle lidt om det derhjemme, og så vil vi introducere det nærmere ved vores forældremøde den 3. september.

Idræt starter i næste uge. Vi har igen i år fået lov til at bruge svømmesalen og gymnastiksalen på Egholmskolen vederlagsfrit.

Det giver os en fin standard på disse områder. Tak til Vallensbæk kommune for den store hjælp.

Nye skabe i garderoben. Alle elever har fået nye skabe i garderoben. Det bliver godt med den nye fordeling, når vi har fået løst udfordringen med nøglerne.

Vi har fået et køleskab til skolemælken. Det er dejligt. Desværre er der nogle uregelmæssigheder omkring levering af mælk. Nogle elever mangler stadig at få mælk. Firmaet har beklaget og forklaret og opfordrer forældre til at ringe, hvis der er problemer. Vi vil også gerne hjælpe, hvis man ønsker det. 

Forældre-samlinger

Lørdag, den 24. august 2002 kl. 09:00 - 14:00 på Gideonskolen.

Alle nye forældre, og forældre, som ikke tidligere har taget dette obligatoriske grundkursus er inviteret. Der kommer nærmere oplysninger.

Tirsdag, den 3. september 2002 kl. 19 - 21 afholdes det første forældremøde i dette skoleår.

Reserver datoen.