NYHEDSBREV

Nr. 22 - 21. juni 2002 

Et fantastisk år

Så nåede vi afslutningen på Gideonskolens 5. skoleår - og det første skoleår i Vallensbæk. Det har været et fantastisk år. Når vi tænker på, at vi modtog 56 nye elever i august sidste år og har fået dem ført ind i Gideonskolens særlige arbejdsform og holdninger og nu ved årets afslutning samler mere end 300 til vores afslutningfest, så er det bare en stor glæde at tænker på.

Vejret var med os. Trods skiftende vejrlig i går, med regn på flere tidspunkter, så var der "hul i skyerne", da vi skulle bruge det mest. Vi har bedt om det, og igen oplever vi, at Gud svarer på vores bøn. Det blev muligt at spise udendørs og nyde fællesskab med hinanden og med alle skolens familier.

Vore elever modtog diplomer for en fremragende indsats i det skoleår, som nu er afsluttet. Rigtig mange af skolens elever havde nået det vigtige mål med 60 PACEs og blandt dem også virkelig mange, som havde høje gennemsnit på mellem 90 og 100% rigtige i alle tests i år.

Når festen i går samtidig krones med drama og dans, som understreger skolens hovedtanke om, at Jesus er vores forløser, hjælper og formidler af Guds kærlighed, så er det opløftende at være sammen til en sådan herlig fest. 

Tak til elever og forældre

Tak til alle jer forældre for det år, som er gået. I har været med til at løfte skolen og hjælpe os på vej. Tak til alle elever, for jeres indsats for at få skoleåret til at gå godt. Vi vil især takke alle jer, som flyttede med fra Gerdasvej. Uden jeres hjælp med at modtage alle de nye, var det slet ikke lykkes. Tak for et åbent hjerte over for alle nye elever.

 

Det nye skoleår

I det nye skoleår vil vi modtage en ny børnehaveklasse på 13 elever. De fleste af dem kender vi allerede. Der er 5 nye elever og familier. I resten af skolen modtager vi i alt 5 nye elever fordelt på de forskellige lærecentre. Det bliver en betydelig mere overskuelig skolestart. Vi glæder os til at modtage de nye elever, og igen har vi meget brug for, at alle elever, som er på skolen i dag er hjælpsomme over for dem.

 

Farvel til lærere og elever

Vi har i dag sagt farvel til Jakob Killerich og Christian Larsen, som skal starte på andre skoler efter ferien. Vi har været meget glade for jer i det år, som er gået og ønsker jer held og lykke frem-over.

Vi har også sagt farvel til følgende medarbejdere: Miriam Eilsøe, Mia Henriksen og Heidi Rault, som har været med os i dette skoleår. Vi ønsker jer alle tre Guds velsignelse og alt godt fremover. Tak for jeres indsats på Gideonskolen.

 

God sommerferie

Vi ønsker alle vore familier en rigtig god og velsignet sommerferie. Vi håber at alle få lejlighed til at lade op til et nyt skoleår og fornys både personligt og i familien.

 

Første skoledag

Mandag, den 5. august 2002 kl. 09:00 - 11:00 på Gideonskolen.

Vi starter med en gudstjeneste og derefter skal der sættes mål til den næste dag.

Der skal ikke medbringes madpakke. Vi serverer en forfriskning, inden eleverne sendes hjem.

Skolens startpakke udsendes omkring den 1. juli 2002 med alle oplysninger om det nye skoleår.